Publicerad:

Stockholmarna om de felmålade byggbodarna

Slutnotan för felmålade byggbodar: 200 000 kr

Publicerad: