Publicerad:

Världsledarna som motsätter sig kurdisk omröstning

Kurder i Irak röstar 25 september

Publicerad: