Publicerad:

Se Baaracks förvandling – blev 35 kilo lättare på minuter

Ensam och övergiven hittades fåret Baarack i en skog utanför Melbourne, Australien. Under 35 kilo ull dolde sig ett undernärt får som idag lever ett gott liv på gården Edgar’s Mission.

Publicerad: