Turister varnas för sjukvård i Spanien

Kan tvingas betala hela kostnaden själv

Publicerad:
Uppdaterad:
Sjukhusbesöket kan bli dyrt i Spanien
Foto: Getty
Sjukhusbesöket kan bli dyrt i Spanien

Weekendresor

SOS International uppmanar turister att se upp när de använder det blå sjukförsäkringskortet i Spanien.
Patienter kan tvingas betala hela kostnaden för vård och behandling själva – trots att de har med sig kortet.

Anledningen till att patienter får räkningar är inte att de är skandinaver utan för att spanska lagar ger utrymme för sjukhusen att ta betalt.

Ett av de berörda sjukhusen hänvisar till spansk hälsolagstiftning och menar att man inte gjort skillnad mellan skandinaviska resenärer och spanska medborgare. Och eftersom det blå EU-sjukförsäkringskortet enbart ger innehavaren rätt till behandling på de villkor som framgår av spansk hälsolagstiftning kan alltså sjukhuset skicka en räkning.

Flyttar på patienter

Ett exempel då patienten fått betala för vård, är när den sjuke förflyttats från ett privat till ett offentligt sjukhus. Något som är vanligt på Gran Canaria, där de offentliga sjukhusen har mycket mer omfattande behandlingsmöjligheter i förhållande till de privata sjukhusen.

– Det här visar att en EU-medlemsstats regler om rätt till kostnadsfri sjukhusbehandling kan vara komplicerade och innehålla flera undantag och begränsningar som avspeglar sig i det blå sjukförsäkringskortets försäkringsskydd. Det gör det svårt för resenären att veta om man har rätt till kostnadsfri behandling om olyckan skulle vara framme under resan, säger Karin Tranberg, vice vd på SOS International.

Följer lagen

SOS International har undersökt lagligheten bakom sjukhusets praxis och de regler som sjukhuset har hänvisat till. Eftersom resenärerna har fått samma typ av vård som spanska medborgare så har sjukhuset inte brutit mot EU:s regler. Spanska offentliga sjukhus kan därför i flera särskilda situationer kräva full betalning för behandling med stöd av spansk lagstiftning.

Karin Tranberg poängterar behovet av att ha en sjukförsäkring som kompletterar det blå EU-sjukförsäkringskortets skydd. Det finns en oro hos SOS International att den här typen av lagstiftning kan sprida sig till fler medlemsländer.

– Från ett patient- och konsumentperspektiv är det här ett stort problem, det är också därför vi har lämnat uppgifterna vidare till Medborgarservice och Styrelsen för patientsäkerhet i Danmark, säger Karin Tranberg.

Sök ersättning i efterhand

Hos Försäkringskassan har man inte märkt av några ökade problem från spanskt håll. Om man trots att man har ett EU-kort tvingast betala för vård i ett EU-land så kan man ansöka om att få ersättning i efterhand. Det ska vara nödvändig vård som inte har kunnat vänta tills man kommer hem – och hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

– Med EU:s sjukförsäkringskort har man rätt att få ersättning för oplanerad vård inom EU om det sker inom den offentliga vården. Man kan i vissa fall få ersättning även när det gäller privat vård. Men då görs en utredning i varje enskilt fall, säger Jonatan Ohlin, pressekreterare på Försäkringskassan.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM RESA