Hårt klimat för hbtq- gamers i spelvärlden

Av: Jonas Högberg

Publicerad:

Rapport från Sverok och RFSL belyser stora problem

1 av 4
Mattias Wennlund har författat rapporten ”...jag finns inte i spel”, om hur hbtq-personer behandlas i spelvärlden.

”...jag finns inte i spel”.

Så lyder namnet på en ny svensk rapport som samlat iakttagelser om spel, spelbranschen och spelkulturen från hbtq-gamers perspektiv.

Och det är ingen munter läsning.

Spelhobbyförbundet Sverok och RFSL Ungdom har tagit fram en rapport, ”...jag finns inte i spel”, om hbtq-personers syn på spel och spelande. Målet har varit att synliggöra deras upplevelser och de problem som kommer sig av att interagera med spelkulturen så som den ser ut idag.

Och påfallande många av de drygt 80 hbtq-individer som medverkar i rapporten vittnar om ett hårt klimat. Onlinespelande associeras med ett hbtq-fobiskt språkbruk, samtidigt som själva spelen kritiseras för att närmast uteslutande handla om heteronormativa relationer och porträttera hbtq-karaktärer stereotypt. Hot och hat är inte heller en ovanlighet när hbtq-spelare rör sig i onlinesammanhang.

”Ovilja – eller oförståelse”

Mattias Wennlund, rapportens författare, säger sig vara överraskad över samstämmigheten i svaren.

– Nästan alla berättelser landade i den manliga heteronormativa dominansen som enskilt största problem, både vad gäller representation och attityd, och både vad gäller utvecklare och spelare, säger han till Spela.

– Jag trodde nog innan rapporten att det borde finnas många aspekter som inte kommit fram på samma sätt i debatten. Men det verkar som att vi – som i alla som verkar på olika sätt inom ”spelvärlden” – faktiskt vet rätt tydligt hur det står till, och varför. Det är snarare ovilja att agera på den kunskapen, eller oförståelse, som ligger till grund för problemen.

Wennlund säger att rapporten tagits fram som ett underlag för vidare arbete, och att man hoppas att den kan främja kommunikation mellan hbtq-spelare och spelkulturen i allmänhet.

”Ont om enkla lösningar”

– Det viktiga i arbetet framåt är nog att inse att det är ont om snabba och enkla lösningar. Att det snarare handlar om ett gemensamt och långsiktigt arbete för att förändra attityder och beteenden. Det arbetet kan både ske genom praktiska projekt och genom små handlingar i vardagen. Det kan vara en plan för förbättrat jämlikhetsarbete på en spelstudio likaväl som det kan vara en enskild spelare som tänker efter en extra gång innan hen vräker ur sig något homofobiskt eller sexistiskt, eller säger ifrån när någon annan gör det.

Just det sistnämnda tog många svaranden upp som något de uppskattar, enligt Wennlund.

– Varje gång en spelstudio, en journalist, ett guild eller en enskild spelare agerar för ett förbättrat klimat tar vi ett steg i rätt riktning.

Publicerad: