Leiby: Vasaloppet var som bäst när det kunde ställas in

Ett inställt Vasalopp är också ett Vasalopp, ibland också ett bättre Vasalopp.

Läs Marcus Leifbys krönika om klassikern