Karlsson: Spelar West Ham så här klarar de kontraktet

Först såg det ut som att den förlustfria sviten kunde vara på väg att brytas.

Sedan var det segersviten som levde farligt.

Liverpool redde ut det – som de alltid gör.

Läs Kalle Karlssons krönika!