Brutna band

Relationerna till föräldrar, barn, syskon och andra släktingar brukar vara livslånga. Men ibland klipps banden och kontakten med en nära anhörig avbryts eller upphör. Varför blir det så? Och hur är det att leva med brutna band?

RELATERADE ÄMNEN