Sveriges Natoansökan

Sveriges väg in i Nato

10.13 NYHETER

Turkiet har bjudits till Sverige för toppmöte om Nato

 Regeringen har i det tysta bjudit in Turkiet och Finland för ett möte på toppnivå.

1

2

3

>