28 FEBRUARI KULTUR

För den som flytt tar flykten aldrig slut

 Någon måste namnge tomheten. Efter att de skickats iväg, vad ska vi kalla dem? Levande? Halvdöda?

<

1

2

3

4

5

...

39

>