4 APRIL TRAFIK

Trafiken på väg 539 hindras av fordon med låg hastighet

 Ett långsamtgående fordon orsakar problem i trafiken i båda riktningarna på väg 539 vid Muskötunneln.

<

1

...

380

381

382

383

384