27 NOVEMBER TRAFIK

Personbil med problem på E45 – framkomlighet påverkas

 Trafiken i riktning mot Karlstad på E45 mellan trafikplatserna Stora Vikenmotet och Nödinge S påverkas av att en…

<

1

...

5

6

7

...

384

>