10 sätt att värma ditt hus

Nyfiken på att testa något annat än el för att värma ditt hus.

Vi listar tio olika alternativ – hur de fungerar och ungefärlig kostnad.

1. Bergvärme

Så fungerar det: Bergvärme tar tillvara på solens energi som finns lagrad i berggrunden.

Man borrar ett hål i marken och tar på så sätt upp den lagrade energin. Fördelar är att bergvärme är miljövänligt, långsiktigt och underhållsfritt. Nackdelar är att det kräver el.

Bergvärmepumpen kräver cirka en tredjedel el för att fungera.

Kostar cirka: Grävning, borrande av energibrunn och installation av bergvärmepump kostar 80 000–180 000 kronor.

2. Elvärme

Så fungerar det: Med elvärme används samma el som vid lampor och andra apparater i hemmet. Du använder dig av element med en kontakt som sätts in i väggen. Fördelar är låg investeringskostnad och låg arbetsbörda. En nackdel är att elen kan vara dyr.

Kostar cirka: Beronde på hur mycket el du behöver/använder.

3. Solfångare

Så fungerar det: En solfångare tar emot solstrålar och omvandlar energin i solinstrålningen till värme.  Genom solfångare cirkulerar vatten som värms upp av solen. Värmen överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. Det finns olika sorters solfångare och, vanligast är plana solfångare.

Kostar: Solfångare kostar från 2 000 till 5 000 kr per kvm beroende på typ. Ett komplett system med solfångare och varmvattenberedare kostar från 25 000 till 50 000

Solen kostar inget att ta tillvara på.

4.  Solceller

Så fungerar det: En solcell konverterar solenergi till elektricitet. Fördelar är att solceller är miljövänliga, men solceller räcker oftast inte till att ge el och värme till hela huset.

Solen är gratis!

Kostar: Solcellsmoduler till tio kvadratmeter går på 40 000–60 000 kr (Ger cirka: cirka 1 000 kWh el per år)

5. Vindsnurra

Så fungerar det: Du kan installera en egen vindsnurra för hemmabruk som genererar el och värme. Vindsnurran kan laga energi på ett batteri vilket kan vara bra vid ett fritidshus som inte är inkopplat på elnätet. Du bör mäta vindförhållandena innan installation. Nackdelen är att grannar kan tycka att vindsnurran är störande och bullrig.

Kostar: De mindre vindkraftverken kostar idag omkring 25 000 kronor och kan ge el för 5 000 kilowatt-timmar under ett år.

6.  Pelletsbrännare

Så fungerar det: Pellets fungerar liknande som vedeldning men pellets är tre gånger så effektivare vilket innebär mindre jobb. Du installerar en pelletsbrännare, men du kan även använda din gamla oljepanna. Fördelar är att det inte kräver el, nackdelen är att det är mycket jobb och pelletsförrådet kräver utrymme.

Kostar: En ny pelletsbrännare kostar runt 50 000 kronor. För en normalstorvilla kostar pellets omkring 10 000 kronor per år.

7. Markvärme

Så fungerar det: Du lägger ner en slang under marken på din tomt. Slangen går till en värmepump i huset.  Med markvärme tar du tillvara på värmen som finns strax under marken.

Fördelen är att det här är billigare än bergvärme. Nackdelen är att det krävs utrymme och att du har stor tomt.

Kostar: Att gräva ner slangar går på upp till 35 000 kronor. En värmepump kostar 100 000 kronor.

8. Luft och vattenvärmepump

Så fungerar det: Med en värmepump tar du tillvara på luften utomhus. Anordningen suger in luften utomhus och värmer upp den. När luften är varm skickas den in i bostaden.

Fördelar är att metoden är miljövänlig och lätt att installera. Nackdel är att det kräver el och att anordningen kan vara högljudd.

Kostar: Elen kostar omkring  5 000–8 000 kronor för en normalvilla.

Sedan tillkommer installation och köp av värmepumpen.

9. Vedeldning

Så fungerar det: Det krävs att du installerar en vedpanna i hemmet. Värmen som bildas stiger och värmer upp vattnet som finns i vedpannan. Det varma vattnet pumpas ut i elementen i husen och värmer upp rummen.  Fördelar är att det är billigt och ett självförsörjande system. Nackdelen är att det krävs en del arbete. Kräver att du har en skorsten.

Kostar: Beroende på vilken sorts kamin du sätter in kostar det alltifrån 5 000 för en kamin upp till 40 000 för en vedpanna.

10. Fjärrvärme

Så fungerar det: Fjärrvärme finns inte att nyttja för alla hushåll. Metoden är miljövänlig och går ut på att huset är anslutet till ett fjärrvärmenät och att du installerar en värmeväxlare. Värmen transporteras från ett centralt värmeverk till huset via rör.

Kostar: Att installera ett värmeväxlare kostar omkring 35 000 kronor  Att få värme till huset kostar omkring 10 000 kronor per år. Att ansluta till värmenätet kostar mellan 10 000 och 30 000 kronor.

Källa:Energifakta.nu, Wikipedia.se, byggahus.se

Publisert: