Publicerad:

Explosionsrisk på gammalt skjutfält

Kan finnas odetonerad ammunition i området

Publicerad: