Publicerad:

Vad är CQ för sorts intelligens?

Författaren och entrepenören Maria Berghäll om det nya sättet att mäta intelligens

Publicerad: