ÅSIKT

Bra – men ni glömmer kommunistiskt förtryck

Replik från Bengt Olof Dike om hoten mot demokratin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Debattörerna tycks blunda för att omkring 1,8 miljarder människor lever under kommunistiskt förtryck, skriver Bengt Olof Dike.

REPLIK. När 46 civilsamhällesorganisationer häromdagen varnade för hoten mot demokratin i världen, nämndes bara stater, där de ser en ”frammarsch för nationalism och auktoritära regimer”, som exempelvis USA, Ungern och Egypten och påpekade att i Europa ”enas högerextrema partier i gemensam mobilisering” för att stänga ute civilsamhället från allt inflytande i samhällsbesluten.

Särskilt betonar de att Sverige har ett ”växande nationalistiskt parti” och att nazistiska organisationer finns.

Civilsamhällets företrädare vill se kraftfulla svenska insatser för att värna demokratin.

Om detta finns inget kritiskt att anföra. Däremot tycks de blunda för att omkring 1,8 miljarder människor lever under kommunistiskt förtryck (Kina, Kuba och Nordkorea) samt att cirka 145 miljoner bor i Ryssland, som har en auktoritär ledare, vartill kommer ett stort antal miljoner, som tvingas underkasta sig icke demokratiskt rumsrena härskare i såväl de forna sovjetiska staterna som i Afrika.

Ändock är rapporterna från världens i särklass folkrikaste diktatur, det kommunistiska Kina, minst sagt dystra och dokumenterar att svångremmen dras åt för varje år som går. Omskolningsläger, sofistikerade digitala övervakningssystem är frekventa.

Rysslands auktoritäre ledare, Putin, är ingen välartad och mjuk söndagsskolpojke. Är det någonstans, som civilsamhällets aktörer inte är högt rankade, så är det i hans geografiskt vidsträckta pastorat.

Kuba och Nordkorea behöver knappt nämnas i sammanhanget: fasaväckande rapporter från särskilt Nordkorea vittnar om en regim, som inte lämnar något åt slumpen när det gäller att hålla människor i förtryck och misär.

Tillsammans har de fyra nämnda länderna en befolkning på nästan två miljarder människor, vilka alltså – med visst undantag för Ryssland – inte vet vad demokratiska fri- och rättigheter är. Det är avsevärt flera än de, som bor i USA och EU och där demokrati och frihet råder. Mot den bakgrunden förefaller framstöten från civilsamhällets företrädare en smula märklig.

Därmed  inte sagt att auktoritära tendenser i några länder, samt fula nazistiska göranden och låtanden från grupper i vårt land skall negligeras. Men det gäller att se hela den globala och politiska verkligheten och inte blunda för de länder, där förtrycket är värst.


Bengt Olof Dike, journalist och samhällspublicist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här: