ÅSIKT

S ser inte problemen vi har i våra förorter

Slutreplik från Moderaterna om situationen i Järfälla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att stå handfallen och bortförklara människors upplevelser om otrygghet visar varken på empati, seriositet eller ansvarstagande men det är precis vad S har gjort under de senaste åren, skriver Emma Feldman, Dan Engstrand, Björn Lindforss och Marcus Gry.

SLUTREPLIK. I den debattartikel vi skrev tidigare om att det krävs nationella krafttag för att stävja den ökande gängkriminaliteten som breder ut sig i Sverige och i Järfälla lyfte vi exempel på åtgärder som vi anser behöver genomföras omgående.

Att Eva Ullberg i sin replik kort hänvisar till att Socialdemokraterna i valet lovade fler poliser och att man har tagit sitt ansvar på både nationell och kommunal nivå under den senaste mandatperioden visar att hon varken vill eller kan se de faktiska problemen. I riksdagen har man beslutat om höjda polislöner. Ett beslut som S har vägrat genomföra.

För trots högt tonläge om att det krävs fler poliser och att det finns en politisk enighet kring detta så är det just S som stoppar den så viktiga redan beslutade lönesatsningen.

Att vi Moderater har velat se fler ordningsvakter och mer kameraövervakning i Järfälla är något vi har påtalat och budgeterat för under den senaste mandatperioden. Detta just för att vi har lyssnat på Järfällaborna och tagit deras otrygghet på allvar.

Att stå handfallen och bortförklara människors upplevelser om otrygghet visar varken på empati, seriositet eller ansvarstagande men det är precis vad S har gjort under de senaste åren.

Mot bakgrund av detta är det inte rimligt att, som Eva Ullberg, påtala att det nu krävs konkreta reformer och att Moderaterna måste ta sitt ansvar samtidigt som Socialdemokraterna har styrt både Sverige och Järfälla kommun under de fyra senaste åren.

När man låter kriminella gäng fortsätta att skapa oro och otrygghet gentemot medborgarna samtidigt som man har en öppen drogscen på vissa platser i kommunen bör man ha ett lägre tonläge.

Gång på gång visar S att de inte tar otryggheten på allvar. Kriminaliteten breder ut sig allt lägre ner i åldrarna samtidigt som benägenheten att åka fast är relativt låg och de som trots allt faktiskt grips och döms, får straff som är för låga.

Det är ingenting som en betald familjevecka, mer bidrag eller daltande med kriminella löser. Slopad straffrabatt, ytterligare förebyggande insatser mot droger och skarpa insatser mot ungdomar som begår brott ser vi som helt nödvändiga åtgärder.

Om man, som Eva Ullberg, tror att hög byggnationstakt per automatik löser problemen med trångboddhet gör man det väldigt enkelt för sig. Nyproducerade bostäder är både dyra och tar tid att bygga och oftast är de inte heller anpassade till att matcha den målgrupp som i dag lever i trångboddhet.

Däremot behöver man se över och ändra Lagen om eget boende (EBO-lagen) som innebär att en asylsökande ombesörjer eget boende. Det är inte rimligt att en kommun som Järfälla med redan stora integrationsproblem ska ta ett så stort ansvar för integrationen i områden som redan är trångbodda.

Det måste nu vara slut på daltandet från Socialdemokraterna. Sverige och Järfälla behöver en nationell politik som på riktigt tar ansvar för utanförskapet och ger polisen förutsättningar att göra sitt jobb.

Vi moderater kommer att göra allt vi kan för att se till att järfällaborna ska kunna känna sig trygga men regeringen måste ta sitt ansvar och ge oss förutsättningar att göra just detta.


Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla (M)
Dan Engstrand, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden (M)
Björn Lindforss, styrelseordförande i Järfällahus AB (M)
Marcus Gry, ordförande i Tekniska nämnden (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här:

ARTIKELN HANDLAR OM