Kommunens krav: Föräldrar ska böta för skolkande barn

avClaes Olsson

NYHETER

Hundra kronor om dagen. Det vill Staffanstorps kommun att vårdnadshavare till tre olika grundskoleelever ska betala i vite – när deras barn inte närvarar i skolan, skriver Sydsvenskan.

I början på sommaren bedömde barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorp att fyra olika grundskolelever i kommunen hade för hög frånvaro. Man kom fram till att det bara fanns en typ av åtgärd kvar att prova. Nämligen böter för vårdnadshavarna, rapporterar Sydsvenskan.

– Vi kan erbjuda hur bra utbildning som helst, men om inte eleverna är på plats och kan ta del av den så är det bortkastat. Eleven måste helt enkelt vara i skolan, säger Nino Vidovic (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande till Sydsvenskan.

Foto: TT/Arkivfoto
Hundra kronor per frånvarodag kan det kosta föräldrarna.

Tre av ärendena har följts upp i nämnden som vänt sig till förvaltningsrätten. Kravet är att dessa vårdnadshavare ska betala hundra kronor per dag som eleven inte närvarar i skolan. Det ska räknas från och med höstterminens början.

– Vi hoppas alltid in i det sista att andra åtgärder ska ge effekt. Detta är det sista verktyget vi har för att försöka åstadkomma en högre närvaro i skolan säger Nino Vidovic.

Tillåts enligt skollagen

Straffet kallas, rent formellt, inte för böter utan vitesföreläggande. Att utdöma vite för skolk är en åtgärd som kommunerna får ta till enligt skollagen:

”Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (7 kap. 23 §).”

ARTIKELN HANDLAR OM