TTIP försämrar för människor och miljö

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Vänsterpartiet om handelsavtalet TTIP

REPLIK. Det finns stora risker för att det som socialdemokraterna Ann Linde och Karl-Petter Thorwaldsson (AB 2/9) vill uppnå med handelsavtalet TTIP, inte kommer att bli fallet.

TTIP är långt ifrån den svenska modellen. TTIP-avtalet har en tydlig inriktning mot ökad privatisering, avreglering och försvagad lagstiftning på en rad områden. Det kan innebära stora försämringar för människor och miljön. De enda verkliga vinnarna är storföretagen som genom avtalet ges större möjligheter att öka sin vinst.

Med TTIP får storföretagen dels möjlighet att påverka lagstiftningen innan den är beslutad genom ett regulativt samarbete. Men storföretag ges också, med investeringsskyddet ISDS/ICS, rätt att stämma stater om lagstiftning och regleringar skulle komma att påverka investeringar negativt.

I klartext kan företag, med hänvisning till investeringsskyddet, kräva kompensation av stater för utebliven vinst. I 1/3 av fallen vinner de,  1/3 förlikas man och 1/3 vinner staterna. Men alla stämningar kostar staterna mycket pengar i advokatkostnader.

Vänsterpartiet anser att detta är ett fundamentalt hot mot demokratin. Vänsterpartiet är varken motståndare till handel eller förespråkare för handelshinder. Vi vill ha en rättvis handelspolitik som inte innebär försämringar för medborgarna i de länder som omfattas. En handelspolitik som sätter människor och miljö främst och som fokuserar på ökade samhällsvinster – inte bara på vinster för storföretag.

Människor upplever inte en ilska mot handel. Man upplever att systemet är riggat för storföretagen och de rika. Oavsett om det handlar om att betala skatt eller följa lagstiftning hittar de rika och storföretagen alltid vägar för att smita undan eller överklaga.

Därför borde den svenska regeringen instämma i Frankrikes handelsministers förslag om att avbryta TTIP-förhandlingarna vid nästa sammanträde den 22 september.

Håkan Svenneling, riksdagsledamot och handelspolitisk talesperson (V)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: