Om Aftonbladet – kontakt och redaktionell policy

Uppdaterad 05.31 | Publicerad 2016-10-19

Ansvariga personer

Tipsa oss: SMS 71 000. Mejl: tipsa@aftonbladet.se
Tjänstgörande redaktörer: Love Isakson Svensén, Frida Westergård och Nils Höglander
Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
Redaktionschef: Karin Schmidt
Jobba på Aftonbladet: Klicka här

Support: Kontakta kundtjänst

AnvändarvillkorPersonuppgiftspolicyCookiepolicyRapportera fel Nyhetsbrev


Lars Johan Hierta är Aftonbladets grundare och en pionjär inom den svenska journalistiken och tryckfriheten. Han ville väcka folkets vilja till ett större deltagande i samhällsarbetet. Han ville granska makten, utmana de styrande och avslöja missförhållanden. Men han ville också informera – och inte minst underhålla. I den andan har vi verkat sedan 1830. Vi fortsätter göra det varje dag.

Kontakt

Aftonbladet
Websida: https://www.aftonbladet.se
Besöksadress: Kungsbron 13, Stockholm
Telefon växel: 08-725 20 00 (ej prenumerationsärenden)
Mejl: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
Support: https://support.aftonbladet.se
Org.nr: 556100-1123
Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
© Aftonbladet Hierta AB

Prenumeration tidning

Digital kundservice: www.aftonbladet.se/preninfo
Personlig kundservice: 08–720 25 70 (öppettider 08–15, vardagar) eller prenumeration@kvallstidningarna.se

Tipsa

MMS/SMS: 71 000
E-post: tipsa@aftonbladet.se
Telefon: 08-411 11 11
Tipsa krypterat via Secure Drop

Vårt löfte till dig

Aftonbladet har funnits sedan Lars Johan Hierta startade tidningen år 1830. Vår vision är att vara: ”Sveriges mest engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande genom journalistik”.

Våra ägare

Aftonbladet ägs till 91 procent av den norska mediekoncernen Schibsted och till 9 procent av Landsorganisationen i Sverige, LO.

LO har vetorätt när det gäller att tillsätta Aftonbladets politiske chefredaktör, men har inget inflytande över journalistiken. Aftonbladets ledarsida beskriver sig som ”oberoende socialdemokratisk”, men nyhetsredaktionen har ingen politisk färg.

På Aftonbladet skiljer vi på nyhetsjournalistiken och åsiktsjournalistiken.

Aftonbladets organisation

Här är Aftonbladets ledningsgrupp och redaktionsledning.

Våra journalister

På Aftonbladet jobbar ett hundratal journalister, både med nyheter och opinion. Klicka här för att se några av våra mest framstående profiler.

REDAKTIONELL POLICY

Aftonbladets journalistik

 • Aftonbladets journalistik ska utgå från läsarens perspektiv, vara innovativ och lyhörd för samtida trender.
 • På Aftonbladet skiljer vi på nyhetsjournalistiken och åsiktsjournalistiken. Aftonbladets nyhetsredaktion är politiskt oberoende, och har inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners. Våra enda uppdragsgivare är våra läsare och tittare. 
 • Vår journalistik ska vara så nära sanningen som möjligt och baseras på bästa tillgängliga fakta och uppgifter. Den som granskas ska alltid få möjligheten att ge sin version – och sina bästa argument.
 • Aftonbladet ska kritiskt granska makthavare i offentlig sektor och näringsliv och ge journalistisk service. Aftonbladet ska vidare bidra till en bred debatt genom att ge röst åt människor som annars har svårt att göra sig hörda.
 • Inga lojalitetsband, vare sig till ägare, ideologier, annonsörer eller partners, får hindra Aftonbladet att så ärligt som möjligt skildra verkligheten.
 • Aftonbladet är anslutet till Medieombudsmannen och Mediernas etiknämnd och förhåller sig därmed till de pressetiska reglerna. Vill du läsa reglerna i sin helhet, klicka här. Vill du anmäla en publicering vi gjort, klicka här.
 • Så här arbetar Aftonbladet med pressetik.
 • Aftonbladets ansvarige utgivare Lena K Samuelsson leder, och ansvarar för, tidningens publicistiska verksamhet.

Så hanterar vi källor

 • Aftonbladet strävar efter att hämta information från förstahandskällor. Antingen genom egna intervjuer på plats på fältet, över telefon eller direkt från trovärdiga källor. Det kan till exempel vara myndigheter eller forskningsrapporter.
 • Vi citerar även andra, etablerade och som vi bedömer trovärdiga, medier. I de flesta fall med en tydlig källhänvisning samt länk, så att läsaren själv kan hitta ursprungskällan.
 • Källskyddet är heligt för oss. Vi garanterar alla tipsare källskydd, en grundlagsskyddad rättighet enligt Tryckfrihetsförordningen. Du kan med andra ord alltid vara trygg med att vi kommer skydda din identitet när du hör av dig till oss. Här kan du tipsa oss genom Secure Drop, en krypterad kanal avsedd för särskilt känsliga uppgifter som inte lämnar några spår. Annars kan du alltid använda vår Tipsa-funktion, där du också kan vara anonym. Vi vill dock alltid veta vem du är för att kunna göra en bedömning av uppgifterna, även i de fall du är anonym för vår publik.

Så arbetar vi med källkontroll

 • Aftonbladet har väl utvecklade metoder för att kontrollera och bedöma uppgifter. Det kan vara ett tidskrävande jobb. Vi strävar alltid efter att få en uppgift bekräftad från minst två av varandra oberoende källor.
 • I de fall vi får in bilder eller filmer från vår publik tar vi alltid kontakt med upphovsmannen för att ställa följdfrågor och kontrollera att personen verkligen är just upphovsman.
 • Vi har även etiska riktlinjer som ibland gör att vi avstår från att publicera vissa bilder eller uppgifter. Du kan läsa mer om vårt arbete med pressetik här.
 • Vi dubbelkollar alltid uppgifter vi hittar i sociala medier innan vi publicerar dem.
 • Trots detta gör vi ibland fel. Då agerar vi så här:

Så rättar vi felaktig information

 • Aftonbladet strävar alltid efter att förmedla korrekt information. Om vi gör fel rättar vi, så fort vi får kännedom om dem. Alltid.
 • Enklare fel rättas direkt i texten eller videon. Allvarligare felaktigheter korrigerar vi och lägger dessutom till en fotnot i artikeln eller videon om att vi rättat.
 • Vi avpublicerar sällan artiklar. Men om det i efterhand framkommer att en hel artikel är byggd på felaktig information kan vi ta bort den. Detta är mycket ovanligt och ett sådant beslut tas av ansvarig utgivare. Ingen utomstående kan påverka detta beslut.
 • Här finns ett formulär för att rapportera fel.
 • Frågor runt detta kan mejlas till kvalitet@aftonbladet.se.

Så hanterar vi intervjuer

 • Vi intervjuar inte personer under 18 år utan målsmans tillstånd.
 • Vi kan låta en intervjuperson se citaten före publicering, men lovar inte att ändra efter önskemål.
 • Vi strävar efter att citera ordagrant, men kan redigera citat för att göra dem mer begripliga och läsbara.
 • Aftonbladet talar ofta med makthavare som har stor medievana. Men även med andra, som kanske aldrig tidigare varit med i en tidning. Mot dem visar vi extra hänsyn under, och efter, intervjutillfället.
 • Vi strävar efter att använda öppna källor, men kan i undantagsfall citera personer anonymt. I såna fall är källans anonymitet skyddad av grundlagen.

Så hanterar vi dina uppgifter

 • Här kan du läsa om hur vi hanterar användaruppgifter.

Aftonbladet i sociala medier

 • Aftonbladet finns där läsarna finns – och att ha en närvaro i sociala medier är en självklarhet för oss. Det gäller också många av våra medarbetare.
 • Aftonbladets journalister har i sin yrkesroll krav på sig om opartiskhet, saklighet och objektivitet. Vi tar inte ställning för politiska partier eller i sakfrågor och ämnen vi bevakar. Vi förväntar oss att våra medarbetare följer dessa riktlinjer även i sociala medier - och använder sunt förnuft.
 • Här hittar du oss i sociala medier: Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok och Linkedin.

Så hanterar vi AI på Aftonbladet

 • Aftonbladet ska ligga i framkant inom ny teknik och vi uppmuntrar våra medarbetare att använda det i sitt arbete. Däremot behandlar vi och förhåller oss till AI-tekniken på samma sätt som till all annan teknik och information: med kritiska ögon och med varsamhet.
 • Aftonbladets journalister kan ta hjälp av AI-teknik i sitt arbete för att producera material. Det kan till exempel handla om att göra research, spåna idéer eller ge förslag på rubriker.
 • Däremot är allting vi publicerar producerat, redigerat och faktagranskat av en människa. I de enstaka fall där vi publicerar ai-genererat material kommer det att framgå tydligt.
 • Alla bilder, både rörliga bilder, stillbilder och illustrationer, som publiceras på Aftonbladet är tagna av våra fotografer/bildbyråer eller producerade av människor. Om vi skulle publicera AI-genererade bilder kommer det tydligt framgå. Precis som tidigare manipulerar eller förvanskar vi inte nyhetsbilder, vare sig med hjälp av AI eller annan teknik.
 • Aftonbladet.ses förstasida är till viss del styrd av algoritmer som kan påverka  placeringen av nyheter. Vissa utrymmen på sajten är också delvis personaliserade, vilket gör att delar av förstasidan kan se olika ut för olika besökare.
 • Vi värnar källskyddet och matar inte externa plattformar som ChatGPT med känslig eller källskyddad information.
 • Aftonbladet tar precis som tidigare fullt ansvar för allt vi publicerar, i alla format och kanaler.
 • Läs hela vår AI-policy här.

Skaffa Aftonbladets nyhetsbrev

Följ ämnen i artikeln