Pengarna till bankerna får inte gå till bonusar

Finansutskottets ordförande: Bankerna måste ta sitt ansvar i coronakrisen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De upp till 500 miljarder som bankerna nu får låna måste användas för att stötta i grunden livskraftiga företag från att gå omkull. Inte till utdelningar eller bonusar, skriver finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson.
Foto: TT, PER-OLOF SÄNNÅS, TT
De upp till 500 miljarder som bankerna nu får låna måste användas för att stötta i grunden livskraftiga företag från att gå omkull. Inte till utdelningar eller bonusar, skriver finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson.

DEBATT. Det är ett allvarligt läge för svensk ekonomi. Nu krävs kraftfulla åtgärder och ett ansvarsfullt agerande av alla samhällsaktörer.

Bankerna behöver självklart ta sitt samhällsansvar och använda ökade krediter för att stötta svenska företag, och inte till utdelningar och bonusar.

Det nya coronavirusets spridning är en global kris – först och främst för människors liv och hälsa. Den kommer oundvikligen även att ha, och har redan, betydande negativa effekter på global och svensk ekonomi.

Redan nu ser vi hur hela branscher lamslås. Hela samhället kommer att påverkas ekonomiskt. Det gäller både privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter.

Det blir tydligt att vi nu behöver hålla ihop och gemensamt ta ansvar för att möta de utmaningar vi står inför.

De senaste dagarna har regeringen och dess samarbetspartier agerat kraftigt med åtgärder för att stötta upp svensk ekonomi.

Förra veckan presenterade regeringen mer pengar till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Därtill slopades karensdagen samtidigt som staten kompenserar kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.

I måndags gick man fram med ytterligare förslag med möjlighet för företag att skjuta upp skatteinbetalninar, korttidspermettering infördes och att staten tar över sjuklöneansvaret för två månader.

Senast i dag har Sveriges riksdag beslutat om att ge Regeringen rätt att utfärda kreditgarantier på högst fem miljarder kronor för lån till svenska flygföretag. Tack vare ett brett samarbete och starka offentliga finanser har vi muskler att agera handlingskraftigt.

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Det gör kapitalkravet på bankerna runt 45 miljarder lägre och frigör ett utrymme för kreditgivning på motsvarande 900 miljarder för nyutlåning. Dessa åtgärder syftar till att företag som nu har problem ska kunna få krediter via bankerna.

För att det ska realiseras behöver bankerna se till att dessa möjligheter till krediter kommer svenska företag till del. Nu ligger ansvaret på bankerna att inte använda pengarna till utdelningar och bonusar, utan att krediterna används för att stötta i grunden livskraftiga företag från att gå omkull.

I det nuvarande läget ligger det inte i medborgarnas eller aktieägarnas långsiktiga intresse att man använder vidlyftiga utdelningar och bonusar. De extra krediter som nu möjliggörs behöver användas på ett ansvarsfullt sätt.

Nu mobiliseras resurser i hela samhället. Regering, riksdag, myndigheter och civilsamhälle tar sitt ansvar för att stötta samhället och bidra till samarbete och lugn i en orolig tid.

Nu är det även upp till bankerna att ta sitt samhällsansvar.


Fredrik Olovsson, ordförande i finansutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE