Regeringen sviker löften – och jobben

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaterna: Förtroendet för svensk ekonomi skadas

Niklas Wykman (M).
Niklas Wykman (M).

Regeringen lägger hårt tryck mot jobben och tillväxten. Skattehöjningar på 30 miljarder som i huvudsak går till bidrag, subventioner och AMS-politik riskerar att åter ökautanförskapet. Långsiktigt försämrar regeringen förutsättningarna för jobb och välfärdens finansiering. Alliansens paradgren var att genomföra reformer inom ramen för ansvar för offentliga finanser. Den har förbytts till att genomföra reformer inom ramen för omfattande löftessvek. Det skadar förtroendet för svensk ekonomi.

■ ■ ■

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att stå fast vid överskottsmålet, inte höja skatten för vanliga löntagare, lämna ROT-avdraget oförändrat och inte höja bensinskatten. Men nu skickas notan för regeringens skattehöjningar på jobben.Överskottsmålet överges, en miljon löntagare får höjd inkomstskatt, ROT försämras och bensinskatten höjs. Frågan är om någon svensk finansminister eller regering har övergett så många löften på så kort tid. När Stefan Löfven fick frågan från SVT om att regeringen bryter löften svarade han: ”Det spelar ingen roll”. Det är en anmärkningsvärd syn på kontraktet mellan medborgarna och politiken. Det riskerar också att minska förtroendet för Sverige och bidra till ökad instabilitet. Färre vill investera och anställa i ett land där politiken är oberäknelig. Det kostar jobb.

■ ■ ■

Alliansregeringen höll sina vallöften och satte jobben först. Genom att prioritera jobben såg Alliansen till att Sverige stod starkt trots den djupaste finanskrisen sedan 30-talet. Under alliansåren fick 350 000 fler människor ett jobb att gå till. Utanförskapet minskade med 200 000  och Sverige kom ur krisen med EU:s högsta sysselsättningsgrad och starkaste offentliga finanser.

■ ■ ■

Magdalena Andersson menar att förslagen hon presenterar är bra för jobben, men hon presenterar inga belägg från forskning eller erfarenheter från andra länder som visar att så skulle vara fallet. Tvärtom skriver Finansdepartementet själva att skatteförslagen dämpar sysselsättningen och tillväxten. Till det kommer nu en omfattande osäkerhet kring vad som gäller framöver. Löfven har upphävt betydelsen av alla vallöften och finansministern har visat att hon inte drar sig för att säga en sak och göra en annan. Personer i Socialdemokraternas ledning har flaggat för återinförd fastighetsskatt och finansmarknadsministern för slopade ränteavdrag. Finansministern själv har öppnat för skattehöjningar på jobbskapande och försämrade villkor för innovationer. Det råder nu en omfattande osäkerhet för företag och hushåll vilka villkor som gäller för de kommande åren. Det skadar Sverige.

■ ■ ■

Sverige har ett stort offentligt åtagande och är ett av världens mest handelsberoende länder. Goda villkor för sysselsättning och konkurrenskraft är avgörande för att vi ska klara tillväxt, jobb och löner. Instabilitet är skadligt för alla länder och inte minst för en liten, öppen ekonomi som vår egen. Nu är inte tid för vänsterregeringens experiment, istället behövs stabila villkor. Moderaternas linje är tydlig. Återgång till överskott, fortsatt arbete mot fusk och för enkelhet i skattesystemet, stärkta drivkrafter för jobb och bättre villkor för innovationer och företagsamhet. Istället har vi nu en regering som orsakar instabilitet och driver upp utanförskapet.  Hur länge är det hållbart för ett land som Sverige att ha en finansminister som anser att finanspolitiken kan hanteras med partipolitik som styråra? Sverige behöver åter en ekonomisk politik som sätter full sysselsättning och Sveriges bästa främst.

Niklas Wykman

Skattepolitisk talesperson (M)

Publicerad: