För lite och för sent, Magdalena Andersson

Elisabeth Svantesson (M): Regeringen klarar inte att fatta de tuffa beslut som krävs

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Magdalena Andersson har prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård. Det är underkänt, skriver Elisabeth Svantesson.

DEBATT

DEBATT. Otryggheten har ökat och integrationsproblemen har vuxit under den här mandatperioden. Men regeringens allra största svek är ett annat. Trots högkonjunktur och 60 miljarder kronor i skattehöjningar har vårdköerna fördubblats. Inte ens hälften av cancerpatienterna får vård i tid.

Magdalena Andersson har misslyckats med det hon så gärna vill ska vara Socialdemokraternas paradgren; välfärden. 

Trots det gynnsamma ekonomiska läget har Sverige en rad problem att ta itu med. Skugga faller inte enbart på regeringen. Vi är många som bär ett delat ansvar för att migrations- och integrationspolitiken inte var tillräcklig för att svara upp mot de prövningar flyktingkrisen ställde på Sverige.

Men regeringens prioriteringar under mandatperioden har inte desto mindre varit otillräckliga för att komma till rätta med problemen.

Detta gäller särskilt den grundläggande uppgiften att se till att den som behöver vård kan få det i tid. Stefan Löfven och Socialdemokraterna lovade inför förra valet att korta vårdköerna i allmänhet och väntetiderna till cancervården i synnerhet. Facit?

Vårdköerna har fördubblats och bara hälften av cancerpatienterna får vård i tid.

Moderaterna gör tydliga prioriteringar för att korta vårdköerna och stärka vården:

  • Vi avsätter en halv miljard om året för att ta fram en uppdaterad nationell strategi som förbättrar cancervården och som omfattar det förebyggande arbetet, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning.
  • Vi stärker förlossningsvården med 1,4 miljarder kronor i vår kommande vårmotion – alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i den kanske allra viktigaste stunden i livet.
  • Barn som mår psykiskt dåligt ska inte behöva vänta i månader på att komma i kontakt med psykiatrin. Vi tänker halveraväntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. 
  • Under Alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med 100 miljarder kronor och vi genomförde viktiga satsningar på att korta vårdköerna. Det fungerade. Vi vill återinföra kömiljarden och kapa vårdköerna.

När regeringen i dag presenterar vårbudgeten så är känslan densamma som under hela mandatperioden; för lite och för sent.

Finansministern har inte klarat av att fatta de tuffa beslut som krävts. Man har prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård. Det är underkänt.

Sverige behöver en ny regering som klarar av att prioritera. Den består av Alliansen och leds av Moderaterna.


Elisabeth Svantesson,  ekonomiskpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

Här är nyheterna i vårbudgeten

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Elisabeth Svantesson

Moderaterna