Mobbning – ett svek från vuxenvärlden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Regeringen inrättar nationellt program för en tryggare skola

DEBATT. Skolan kan vara en fantastisk plats.

Ett barn som packar sin ryggsäck för första gången förbereder sig för ett av livets största äventyr. Kunskapen man får med sig kommer bära en genom livet, lärarna öppnar dörrar till världar man inte visste fanns och vänner kommer forma ens uppfattning om mänskligheten.

Varje dag innebär nya utmaningar, en världsbild växer fram och alla kan vara säkra på att livet kommer vara ett annat när man kliver ur skolan än det var när man gick in första gången. Elev är det enda arbete man kommer ha där man varje dag förväntas vara lite bättre än man var dagen innan.

Vi har som vuxenvärld ett ansvar för att skolan är så där fantastisk för alla. Det är i relationerna lärande uppstår. Eleven sitter omgiven av klasskamrater, och det är där det avgörs om miljön tillåter att man provar, gör fel, gör om, hittar fram. Det är i relationen till läraren man ska möta höga förväntningar och få stöd att nå högre än vad man själv först trodde var möjligt.

Ett barn som inte ännu kan läsa kommer uppfatta krumelurerna som helt omöjliga att tyda. Först när någon visar att man tror på ens förmåga att förvandla dem till begripligheter kan man börja lära sig läsa. Först när klassrummet tillåter att man går vilse för att så småningom hitta rätt bland krumelurerna – först då grundas en stadig kunskap för livet.

Just för att lärandet avgörs i relationerna är mobbning lärandets fiende. En elev som är rädd för vad som ska hända på rasten kommer inte kunna fokusera på lektionen. En elev som är rädd för vad som kommer sägas om man räcker upp handen kommer inte visa vad man kan.

De flesta elever trivs i skolan, och med dem man möter där. När elever ska beskriva vad de tycker är bra i skolan kommer personalen på första plats, tätt följt av kompisar och skolämnen. Nio av tio anser att lärare och elever möter varandra med respekt.

Men ”de flesta” är inte tillräckligt när det handlar om barn. Ingen ska behöva uppleva mobbning, ingen ska vara orolig att gå till sitt arbete.

Det mest effektiva verktyget mot mobbning är att lärare har tid för sitt uppdrag. Lärare måste ha tid för eleven som dröjer sig kvar efter lektionen, eleven som aldrig räcker upp handen och eleven som har svårt att sitta still. Investeringar i fler vuxna i skolan och mindre administration för lärare är därför viktigt för att alla elever ska bli sedda.

Utvärderingar visar att det är det långsiktiga, systematiska och närvarande arbetet som avgör om en skola lyckas i arbetet mot mobbning. Lärare och rektorer ska ha tillgång till verktyg och tid att lära av varandra i hur man arbetar effektivt mot diskriminering och kränkningar. Regeringen har därför bett Skolverket inrätta ett långsiktigt nationellt skolutvecklingsprogram med kunskap om hur man bygger en trygg skolmiljö och arbetar mot mobbning.

Elevhälsan är ofta avgörande i skolans arbete för trygghet, och kan ge lärare stöd i arbetet med att möta olika elever. En bra elevhälsa är särskilt viktigt för de som mår sämst och upplever mest utsatthet i skolan; unga tjejer, unga hbtq-personer, unga med utländsk bakgrund och unga med funktionsnedsättning.

Ett barn som utsätts för mobbning är en ung människa som fråntas sin rätt att växa, utvecklas, lära och känna tillit.  Varje barn som blir offer för mobbning har svikits av vuxenvärlden.

Lärare och rektorer måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag. Hela vuxenvärlden måste agera mot mobbningen.

Mark Levengood

Gustav Fridolin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Mark Levengood

Gustav Fridolin

Mobbning