Debatt

Ni har makten – rädda äldreomsorgen, KD

Tobias Baudin: Än så länge är det bara fina ord från Ebba Busch parti

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD styr i 152 av Sveriges 290 kommuner. Nu är det dags att i handling visa att era ambitioner för svensk äldreomsorg är mer än bara fina ord, skriver Tobias Baudin.
KD styr i 152 av Sveriges 290 kommuner. Nu är det dags att i handling visa att era ambitioner för svensk äldreomsorg är mer än bara fina ord, skriver Tobias Baudin.

DEBATT

DEBATT. Kristdemokraterna är ett parti med en hög svansföring när det kommer till den svenska äldreomsorgen. Det är bra, och något som inte minst Kommunal välkomnar.

När nu Kristdemokraterna träffas under deras kommun- och regionpolitiska dagar den 16 till 17 april är det därför verkligen dags att påbörja arbetet för högre kvalitet inom äldreomsorgen samt att göra det till en attraktiv arbetsplats. Särskilt om vi ska få unga att utbilda sig till vårdyrken.

I stället är det tvärtom, många platser står tomma på gymnasiets vård- och omsorgsprogram samtidigt som behovet av nyutbildade är stort med omfattande pensionsavgångar de närmaste åren.

Kristdemokraterna styr i 152 av Sveriges 290 kommuner. I Sverige är äldreomsorgen ett kommunalt ansvar, med andra ord har ni ansvaret för, eller ett avsevärt inflytande över, äldreomsorgen i mer än hälften av landets kommuner. Det är inte så lite.

Kristdemokraterna har en stor makt över den svenska äldreomsorgen, och har så haft under många år. Därför är det rimligen så att om man verkligen menar allvar med sina ambitioner att stärka äldreomsorgen bör arbetet för KD, så att säga, börja underifrån. Det är här är ett arbete som partiet kunde ha påbörjat långt tidigare, men bättre sent än aldrig.

När regeringen tidigare i år sköt till stora belopp för att stärka äldreomsorgen i coronapandemins spår var Kristdemokraterna snabba på att deklarera att det inte var tillräckligt, det behövs mer. Äldreomsorgen får också mycket utrymme i den budget som Kristdemokraterna presenterade i början av oktober.

I den konstateras det att villkoren för de anställda inom äldreomsorgen måste förbättras. Det genom att bland annat motverka delade turer och satsa på utbildningsmöjligheter.

I er vårbudget skriver ni att för många som arbetar inom äldrevården är arbetssituationen i dag pressad. Och att ni bland annat vill göra en satsning på mer personal inom äldreomsorgen under en fyraårsperiod. 

Vi i Kommunal håller helt med om att förbättrade arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen är grundläggande för att de yrkesskickliga medlemmarna i Kommunal ska kunna göra jobbet och därmed leverera en äldreomsorg av hög kvalité i hela landet.

Men för mig är det också självklart att KD redan har förutsättningar att nå de mål de själva satt upp.

Ett första steg är att säkerställa så att ni som kommunpolitiker går i första ledet och gör de satsningar på äldreomsorgen som behöver göras. Se till att de resurser som aviserats i regeringens budget inte läggs på hög eller används på fel sätt.

Här är några förslag som Kommunal länge arbetat för, som ligger i linje med er budget, och som vi dessutom ser att ni som kristdemokratiska kommunpolitiker har all möjlighet att förverkliga här och nu:

  • Sluta med delade turer och allmän visstid. För att kunna skapa hållbara arbetstider och kontinuitet för äldreomsorgens personal måste det bli slut på delade turer och det slentrianmässiga användandet av visstidsanställningar.
  • Satsa på utbildningsmöjligheter. Låt personer som arbetar inom äldreomsorgen utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Något som vi lärt oss av coronapandemin är just hur viktigt det är med yrkesutbildning inom äldreomsorgen. I er budget lyfter ni särskilt upp utbildning av chefer och schemaläggare, det är bra, och det kan era kommunpolitiker införa redan idag. (Kom gärna ihåg att detta också hänger ihop med investeringar i Komvux).
  • Bort med precisionsbemanning och minutscheman. Om man vill säkra kvaliteten och höja patientsäkerheten inom äldreomsorgen behöver arbetet organiseras utifrån de äldres behov av trygghet och de anställdas rätt till en god arbetsmiljö, inte efter minutscheman.

Så det räcker inte med en hög svansföring nationellt när ansvaret är lokalt. Nu är det dags att i handling visa att era ambitioner för svensk äldreomsorg är mer än bara fina ord! 


Tobias Baudin, ordförande Kommunal


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Tobias Baudin

LÄS VIDARE

DEBATT Dags att avskaffa det fria vårdvalet

ÄMNEN I ARTIKELN

Tobias Baudin

Kommunal

Ebba Busch

Kristdemokraterna

Äldrevård