Januaripartierna har fel bostadspolitik

S-politiker: Hur ska marknadshyror lösa några som helst problem?

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Januaripartierna behöver lägga om fokus – bostadspolitiken måste ses som välfärdens fjärde pelare. Exempelvis förstår vi inte hur marknadshyror ska lösa några som helst problem, skriver två S-politiker i Stockholm.
Foto: TT (Montage)
Januaripartierna behöver lägga om fokus – bostadspolitiken måste ses som välfärdens fjärde pelare. Exempelvis förstår vi inte hur marknadshyror ska lösa några som helst problem, skriver två S-politiker i Stockholm.

DEBATT. Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet – inte minst i storstadsregionerna.

Under de senaste veckorna har vi kunnat ta del av ett nytt fenomen – social dumpning. Det är ett fenomen som vissa kommuner nyttjar allt mer frekvent, där man placerar sina egna kommuninvånare utan bostad i andra mer utsatta kommuner.

Det här för med sig stora negativa konsekvenser för så väl den enskilda individen som för samhället i stort. För den enskilda individen blir konsekvensen att den behöver ryckas upp från sin sociala kontext och trygghet. 

Detta medför ett enormt lidande. För samhället i stort innebär detta att redan utsatta och ekonomiskt svaga kommuner får bära för stort samhälleligt socialt ansvar. Medan välbärgade kommuner som har ekonomiska förutsättningar kommer undan – detta är oacceptabelt. 

Varför detta fenomen och problem uppkommit handlar om den stora bostadsbristen i våra storstadsregioner och bristen på hyresrätter. Detta är ett ytterligare steg av fenomenet gentrifiering.

Det finns bara en lösning på detta problem. Vi behöver bygga mer och se till att alla har råd med ett tryggt boende – inget annat duger. 

Vi kan inte acceptera en situation där välbärgade kommuner som exempelvis Solna låter sina kommuninvånare flytta från möjligheten till jobb och etablering. Bosättningslagen måste gälla, vilket de facto innebär att alla kommuner har ett ansvar för bostadsförsörjningen för sina invånare. Ansvaret får inte flyttas över till andra kommuner.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört flera viktiga reformer för fler och billiga bostäder. Exempelvis har regeringen genomfört den största statliga bostadssatsningen på 20 år, infört ett investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder, infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande och genomfört ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen snabbare och mer effektiv. 

Men det är inte tillräckligt, fler åtgärder och reformer på strukturell nivå behövs och det skyndsamt. 

För att hantera den bostadskris som vi i dag har och länge haft, så behöver Socialdemokraterna på nytt se bostadspolitiken som välfärdspolitikens fjärde pelare. Detta har varit socialdemokraternas grundinställning länge och bostadsfrågan har med anledning av det alltid haft en särskild ställning på den politiska agendan.

Vi har dock under lång tid kunnat se hur bostadsfrågan sakta men säkert blivit allt mer marknadiserad och frigjord från politiken. Detta tycker vi är kontraproduktivt, särskilt med anledning av dagens bostadskris. 

Januaripartierna måste lägga om fokus inom bostadspolitiken. Vi tycker att det finns goda intentioner och höga ambitioner, men förslagen som presenteras förhåller sig inte till de bostadspolitiska utmaningar som behöver lösas här och nu. 

Exempelvis förstår vi inte hur en reformering av hyresmodellen med fri hyressättning vid nybyggnation, det vill säga införandet av marknadshyror ska lösa några som helst problem med den rådande bostadskrisen? 

Vi vill att Socialdemokraterna och Januaripartierna ansluter sig till att se bostadspolitiken som välfärdens fjärde pelare. Vi vet att det hela tiden varit ambitionen hos den socialdemokratiska ledningen och det har tagits flera goda initiativ mot det hållet. Men det har inte varit tillräckligt.

Detta behöver helt enkelt hanteras och översättas till realpolitik inom Januariavtalet. 

En ny social bostadspolitik måste ha till uppgift att utjämna skillnader och samtidigt öka byggtakten, för att bidra till att fler bostäder byggs, som vanligt folk har råd att bo i.

Den sociala bostadspolitiken måste utgå från idén om att bostaden ska ses som en grundläggande social rättighet som ger vanligt folk förutsättningar att fortsätta bo tryggt i den kommun de etablerat sig i. Med en hög byggtakt kommer också möjligheten för jobb och etablering. 

Ett sådant fokus på bostadspolitiken som binder samman det sociala perspektivet med det välfärdspolitiska benet skapar möjligheter för samhället att hantera den situation med social dumpning, utsatthet och bostadskris som vi i dag ser. Det är så vi skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige för alla.


Salar Rashid, vice ordförande arbetsmarknadsnämnden, Stockholms stad (S)
Tamim Alameddine, exploateringsnämnden, Stockholms stad (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:

LÄS VIDARE