Straffa inte dem som vill hjälpa nödställda

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Utan avdraget försvinner 250 miljoner kronor från hjälporganisationerna.

Att regeringen vill att skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer slopas, medan rot- och rut-avdragen lever kvar – om än i minskad omfattning – väcker frågor. Är det okej att göra skatteavdrag för att hjälpa sig själv, men inte för att hjälpa andra? Hur går det ihop med tanken om ett solidariskt och jämställt samhälle?

Reformen med skattereduktion för gåvor har varit en stor framgång och givandet till landets 90-kontoorganisationer har ökat. I mars släppte Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) i samarbete med revisionsföretaget PWC en rapport baserad på en undersökning med svar från över 400 ideella organisationer. Rapporten visar att den genomsnittliga månadsgåvan har ökat från 131 kronor 2012 till 170 kronor per månad 2013. Ökningen kan främst hänföras till avdragsrätten. Vi ser helt enkelt att de som ger, ger mer.

Ett avskaffande av reformen skulle därför vara djupt olyckligt. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna till godkända organisationer kommer att minska med 250 miljoner kronor per år. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot den ideella sektorn och i förlängningen de växande samhällsproblem som vi arbetar med.

Vad kan 250 miljoner kronor användas till? Det skulle till exempel kunna stoppa en miljon barnäktenskap, lösa den akuta hemlösheten i Stockholm eller lyfta 1,25 miljoner människor ur fattigdom. Det skulle även kunna finansiera 38 forskartjänster för seniora barncancerforskare med eget forskningsprogram under sex års tid.

Regeringen uttrycker gång på gång vikten av ett starkt och självständigt civilsamhälle. Vi ställer oss därför frågande till varför man då avser att slopa en reform som bevisligen är ett effektivt sätt för att uppnå just detta.

Ett argument som regeringen ofta framhåller mot skattereduktion för gåvor är att skattesystemet ska hållas fritt från inslag som inte hänger samman med dess grundläggande funktion. Man kan dock notera att dagens system innehåller både RUT- och ROT-avdrag, som regeringen avser att behålla. Vi är inte emot rot och rut. Vi är emot bristen på logik i det som nu föreslås.

Det är vår övertygelse att Sverige behöver skattereduktion för gåvor för att stimulera till ett ökat givande. Vi står inför stora samhällsutmaningar - både i Sverige och internationellt - och de ideella organisationerna behövs i arbetet med att tackla dessa utmaningar. 

Vår uppmaning till regeringen är att inte kasta ut barnet med badvattnet. Med justeringar i det befintliga systemet kan det göras såväl enklare som bredare. På så sätt kan vi bygga basen för en bred folkfilantropi som vi alla kan vara stolta över. En folkfilantropi där många människor ger av både tid och pengar för att ta sig an några av vår tids största problem – hunger och fattigdom, livshotande och obotliga sjukdomar, utsatthet och utanförskap.

Det är nu dags att vi tillsammans gör våra röster hörda. I samband med det remissvar FRII och en mängd andra organisationer i dagarna skickar till regeringen startar vi en digital namninsamling för att uppmana regeringen att tänka om och lägga ner sitt förslag att slopa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

Var med och ta ställning. Ditt engagemang kan vara värt 250 miljoner.

Maria Ros Jernberg

Generalsekreterare FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Harald Hagman

Ordförande FRII

Laurent Leksell

Ordförande Stockholms Stadsmission

Lennart Wiklund

Ordförande Barnfonden

Stefan Bergh

Generalsekreterare Cancerfonden

Gunilla Steinwall

Generalsekreterare Hjärnfonden

Johan Lilja

Direktor Läkarmissionen

Per Leander

Verksamhetschef Barncancerfonden

Anneli Rogeman

VD Vi-skogen

Daniel Grahn

Generalsekreterare Erikshjälpen

Ann Svensén

Generalsekreterare IM

Sara Wettergren

VD Hungerprojektet

Publicerad: