De som har det sämst ska betala – som alltid

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ali Esbati (V): Sänkta lägstalöner slår mot stora delar av LO-kollektivet

Det går inte att leva ett anständigt liv på löner som är 20-25 procent lägre än dagens lägstalöner, skriver debattören.
Det går inte att leva ett anständigt liv på löner som är 20-25 procent lägre än dagens lägstalöner, skriver debattören.

DEBATT. Hur många vd:ar skulle man få råd till om man delade på deras höga löner?

Den frågan kommer vi varken att få höra från Centerpartiet eller något av de andra borgerliga partierna. När det handlar om vikten av att sänka löner är det alltid de lägsta lönerna det handlar om.

Moderaterna la förslag om ”förstajobbet-anställningar” med 60 procents lön, sedan kom KD med sina ”introduktionsjobb” för 75 procents lön. Liberalerna vill ha ”startjobb” med låg lön och lägre inkomstskatt som ska vara befriat från arbetsgivaravgift. Men framförallt är det Centerpartiet som i skydd av flyktingkrisen ansett att tiden är mogen för att tala öppet om vad som verkligen krävs: Frihet för oss häruppe, existensminimum för er därnere.

Enligt det senaste förslaget från C ska människor som kommer från Mogadishu eller Aleppo ha en mindre summa i lönekuvertet än om de är födda i Sandviken eller Göteborg, trots att de utför samma jobb. Och om inte arbetsmarknadens parter pressar lägstalönerna för flyktingar tillräckligt långt ner i botten då kommer C att köra över den inarbetade modellen på svensk arbetsmarknad, där fack och arbetsgivare har ansvar för lönebildningen, och kräva lagstiftning.

Det vore ett misstag att tro att Centerns och de andra borgerliga partiernas hårdföra politik för att pressa lägstalönerna neråt bara handlar om flyktingar eller unga. Alls inte. Det handlar om att sänka lönen för stora delar av LO-kollektivet.

Centerpartiets förslag om sänkta ingångslöner leder till att stora grupper på arbetsmarknaden får svårt att över huvud taget försörja sig. I kombination med de osäkra anställningar och tunga arbetsvillkor som i dag präglar stora delar av arbetsmarknaden leder sänkta löner till ökad otrygghet och ökade klyftor. Det finns inget stöd för att sänkta lägstalönerna skulle ha någon tydlig effekt på sysselsättningen.

Det enda som står fullständigt klart är att det inte går att leva ett anständigt liv på löner som är 20-25 procent lägre än dagens lägstalöner. Låglöneekonomier präglas knappast av låg arbetslöshet – däremot av bred fattigdom och stora orättvisor.

Vänsterpartiet avvisar bestämt Centerpartiets, och de övriga högerpartiernas, låglönepress mot människor som redan i dag har svårast att klara sig. Vi har betydligt bättre idéer och förslag än att Sverige ska få fler arbetande fattiga.

Här är några av våra viktigaste förslag:

Investera där behoven är uppenbara och stora. I bostadsbyggande, upprustning av infrastruktur och i välfärdstjänsterna, där personalen behöver fler kollegor.

Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm och deltid en möjlighet – inte ett tvång.

Facket ska ha rätt att ta strid för svenska kollektivavtal för alla arbetstagare oavsett bakgrund.

Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare . Inför rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.

Motverka fusk och överutnyttjande inom arbetsmarknadspolitiken: Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare.

Riktade insatser i form av subventionerade anställningar och utbildning för personer som har svårt att få jobb.

Höjda ersättningsnivåer, förbättrade möjligheter att deltidsstämpla, göra det möjligt för fler att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.

Vänsterpartiet driver en politik för investeringar som ger fler jobb och för ökad trygghet på arbetsmarknaden. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med schyssta villkor och rimliga löner för alla – oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller hur länge man har varit arbetslös. Vi gör inte skillnad på folk.

Vi ställer inte grupper mot varandra. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop.

Ali Esbati

 Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: