Debatt

”Ombuden ska rösta efter egen bedömning”

Liberalerna i Stockholm och Västsverige: Sedan sluter vi upp bakom vald kandidat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När valet är gjort den 28/6 handlar det om att sluta upp bakom den kandidat som är vald. Där har alla Liberaler ett stort ansvar för att så görs, dock vilar ett särskilt ansvar på oss som är ledare i någon form, skriver  Anna-Lena Johansson, förbundsordförande Liberalerna Stockholms län och Pär Gustafsson, förbundsordförande Liberalerna Västsverige.
När valet är gjort den 28/6 handlar det om att sluta upp bakom den kandidat som är vald. Där har alla Liberaler ett stort ansvar för att så görs, dock vilar ett särskilt ansvar på oss som är ledare i någon form, skriver Anna-Lena Johansson, förbundsordförande Liberalerna Stockholms län och Pär Gustafsson, förbundsordförande Liberalerna Västsverige.

DEBATT

DEBATT. Liberalerna ska välja ny partiledare vilket knappt någon kunnat undgå. Detta sker på ett extrainsatt landsmöte nästa fredag den 28/6. De 178 ombuden som har rösträtt på landsmötet är valda av sina respektive länsförbund på ett årsmöte av i sin tur valda ombud som varje kommunförening runt om i landet har nominerat.

Landsmötesombuden är således nominerade och valda i god demokratisk ordning och förhoppningsvis valda för att de både har ett gott omdöme och en viss erfarenhet som krävs för uppdraget.

Enligt Liberalernas stadgar är de ombuden som har mandat att besluta och där råder inga tveksamheter.

Hur varje enskilt ombud landar i valet av ny partiledare är en sammanvägd bedömning av faktorer såsom ombudets egen bedömning av vem som är bäst lämpad att leda partiet som medlemmarnas åsikter i det länsförbund man representerar.

En stor diskussion i partiet är nu vilken vikt de rådgivande omröstningarna som hållits i flera länsförbund bland medlemmarna ska ges. Deltagandet i dessa omröstningar har varierat men ingenstans har en kandidat fått ett hundraprocentigt stöd. Att på något sätt inhämta medlemmarnas synpunkter är viktigt men då ska även de medlemmar som är i minoritet eller de som helt enkelt förlitar sig på de valda ombuden representeras.

Ett annat exempel på när rådgivande omröstningar är just rådgivande är när listor ska sättas inför de allmänna valen till riksdagen, regioner och kommuner. Resultatet av dessa rådgivande omröstningar följs inte till punkt och pricka utan kandidater flyttas både uppåt och nedåt utifrån olika bedömningar som görs av valberedning och till sist den beslutande församlingen.

Röster hörs nu som säger att ombuden endast ska ta hänsyn till de medlemmar som röstat. Detta kan inte krävas av ombuden då vi inte har direktval. För det behövs en stadgeändring som även den ska beslutas av ett landsmöte.

Vi båda leder de två största länsförbunden i Liberalerna och våra respektive förbundsstyrelser har nominerat olika kandidater. Förbundet i Stockholms län har nominerat Erik Ullenhag och förbundet i Västsverige har nominerat Nyamko Sabuni.

De 40 ombuden som representerar Stockholms län kommer inte alla att rösta utifrån majoriteten av medlemmarnas uppfattning. Inte heller kommer de 33 ombuden från Västsverige att rösta lika.

Detta anser vi vara helt naturligt och att uppmana våra 73 ombud att frångå stadgar och frångå att göra en egen bedömning som man röstar efter, tänker vi inte göra.

När valet är gjort den 28/6 handlar det om att sluta upp bakom den kandidat som är vald. Där har alla Liberaler ett stort ansvar för att så görs, dock vilar ett särskilt ansvar på oss som är ledare i någon form.


Anna-Lena Johansson, förbundsordförande Liberalerna Stockholms län
Pär Gustafsson, förbundsordförande Liberalerna Västsverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Liberalernas nya partiledare

LÄS VIDARE

Erik Ullenhag hoppar av – gratulerar Sabuni till nytt uppdrag

ÄMNEN I ARTIKELN

Liberalernas nya partiledare

Liberalerna

Nyamko Sabuni

Erik Ullenhag

Politik

Demokrati