Publicerad:

MP måste säga ja till värdmödraskap

27 miljöpartister: Att tillåta altruistiskt värdmödraskap självklart för oss som gröna feminister

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kvinnans rätt gäller vid abort liksom samtycke till sex – och bör även gälla i frågan om värdmödraskap, skriver 27 miljöpartister inför MP:s stämma i helgen.
Foto: GETTY
Kvinnans rätt gäller vid abort liksom samtycke till sex – och bör även gälla i frågan om värdmödraskap, skriver 27 miljöpartister inför MP:s stämma i helgen.

DEBATT. Den här veckan har Miljöpartiet kongress och ska ta ställning till frågan om altruistiskt värdmödraskap, det vill säga när en kvinna utan ersättning hjälper de som på egen hand inte kan bära ett barn.

Det är en självklarhet för oss som gröna feminister att ta ställning för att det ska införas en reglering som tillåter altruistiskt värdmödraskap i Sverige. Kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp. Kvinnans rätt gäller vid abort liksom samtycke till sex – och bör även gälla i frågan om värdmödraskap.

Tyvärr finns ett motstånd mot reglering, även i Miljöpartiet. Det hävdas felaktigt att en reglering av värdmödraskap innebär ett hot mot kvinnans ställning i samhället och flera andra missvisande påståenden förekommer.

Diskussionen kring värdmödraskap har fokuserat mycket på risken att värdmodern ångrar sig efter födseln. Erfarenheter från bland annat Storbritannien visar att denna risk i praktiken är obefintlig och uppkomna situationer kan regleras i förväg.

I Sverige tillåter vi redan i dag ägg- och spermiedonation som innebär att man kan avsäga sig ett genetiskt föräldraskap till förmån för någon annan. Det finns ingen anledning att tro att värdmödraskap behöver vara mer komplicerat.

Ett annat påstående som florerat är att legalisering av altruistiskt värdmödraskap normaliserar användandet av värdmödraskap utomlands. En studie som räknade pass utfärdade till brittiska barn födda med värdmödraskap utomlands visar dock att 90 procent av barn som kommit till med hjälp av en värdmor föds altruistiskt och inom landet.

Det är alltså troligt att ett införande av altruistisk värdmödraskap i Sverige skulle minska efterfrågan av kommersiellt värdmödraskap utomlands, och minska risken för att kvinnor utsätts för exploatering.

Bland de som behöver hjälp av en värdmor för att bilda familj hittar man såväl män i
samkönade relationer som transpersoner som tvångssteriliserats av staten. De allra flesta är dock cis-kvinnor som inte kan bära egna barn.

Det kan till exempel bero på att de är födda utan livmoder eller att de har genomgått en cancerbehandling som omöjliggör att fullfölja en graviditet.

Värdmödraskap handlar alltså till stor del om kvinnors infertilitet och att en kvinna hjälper en annan kvinna.

Den statliga utredning som avslutades 2016 föreslår visserligen inte en reglering av
värdmödraskap, men den konstaterar att altruistiskt värdmödraskap fungerar väl i länder där det är tillåtet. Utredningens slutsats är därför ifrågasatt och flera sakkunniga i utredningen reserverade sig mot förslaget.

Miljöpartiets representant i utredningen, Nils Karlsson, tillhör de som förespråkar en reglering som möjliggör värdmödraskap. Bland dem som redan tagit ställning för att tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige finns även Liberalerna, Centerpartiet, RFSL, RFSU och Statens medicinsk-etiska råd.

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att Sverige inför en tydlig och förutsägbar reglering av
föräldraskap i samband med värdmödraskap. Under 2018 uppskattas fler än 200 svenska
barn ha tillkommit med hjälp av värdmödraskap utomlands.

Redan i dag agerar svenska kvinnor värdmödrar med hjälp av IVF-behandling i andra länder. Dagens situation innebär ett oreglerat värdmödraskap där föräldraskap avgörs i långa juridiska processer som kan äventyra barnets rätt till sina föräldrar.

Miljöpartiet, som är ett feministiskt parti grundat bland annat för solidaritet med andra människor, bör ta ställning för altruistiskt värdmödraskap i Sverige. Alternativet till att inte införa altruistiskt värdmödraskap är att dagens situation, där både föräldrar och värdmödrar tvingas åka utomlands, fortsätter.

Altruistiskt värdmödraskap kan ske utan att fattiga kvinnor utnyttjas och genom en noga reglerad, rättssäker och trygg process. Den enskilda kvinnan måste själv få bestämma om sin egen kropp och sin egen graviditet.

Ingen annan ska kunna fatta det beslutet åt henne och som miljöpartister måste vi hålla emot de samhällsströmningar som vill styra över kvinnors kroppar. Även när de kommer från intressen som vi normalt allierar oss med.


Adam Wojciechowski, MP Göteborg, förälder till barn fött genom värdmödraskap
Emma Moldius, MP Göteborg, förälder till barn fött genom värdmödraskap
Alf Karlsson, MP Uppsala, fd statssekreterare
Anders Schröder, fd riksdagsledamot för Gävleborg
Emmali Jansson, ordförande MP Göteborg
Eva Maria Widlund-Tedros, fd kanslichef MP Stockholms läns landsting
Filip Pontelius, vice ordförande MP Arvika
Gabrielle Gjerswold, fd kanslichef MP Stockholms stad
Helena Hellström Gefwert, fd sammankallande för MP:s jämställdhetskommitté
Henry Thomasson Mispelaere, MP Uppsala
Henrik Almén, MP Solna, Gröna Studenter
Joachim Höggren, MP Uppsala
Jon Karlfeldt, fd sammankallande för partistyrelsen
Karin Thomasson, regionråd Jämtland Härjedalen
Linda Bjerman, MP Halmstad
Linda Eskilsson, kommunalråd Uppsala
Livija Ginters, MP Stockholm
Linnea Risinger, sammankallande Grönt HBTQ-nätverk
Malin Hagerström, kommunalråd, Nyköpings kommun
Marie-Helena Fjällås, ordförande MP Umeå
Mårten Roslund, fd språkrör Grön Ungdom
Niklas Wesslander, MP Linköping, Grön Ungdom
Nils Karlsson, representant i utredningen om värdmödraskap, filosof och föreläsare
Rasmus Ling, Riksdagsledamot för Malmö
Saga Karlsson, MP Uppsala, Gröna Studenter
Susanne Åkesson, fd politisk sakkunnig
Tom Andersson, kommunalråd Borås


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: