Regeringen vill använda Sjöfartsverkets helikoptrar

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Regeringen meddelar under en pressträff att de vill kunna bekämpa bränder med Sjöfartverkets helikoptrar.

– Vi är beredda att pröva alla vägar för att kunna höja brandbekämpningskapaciteten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Många har fått slita med de bränder som rasat runt om i Sverige under sommaren – och flera har efterfrågat ytterligare resurser vad gäller släckningsarbete från luften.

Dan Eliasson, chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har själv sagt till Aftonbladet att Sverige saknar resurser i luften.

Under en pressträff på torsdagsförmiddagen meddelar nu regeringen att de vill kunna bekämpa bränder med hjälp av Sjöfartverkets helikoptrar.

1 av 5 | Foto: Pontus Orre
Sommarfika med regeringen. Från vänster Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) vice statsminister Isabella Lövin (MP), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Infrastruktur­minister Tomas Eneroth (S) och EU- och handelsminister Ann Linde.

Regeringen vill att Sjöfartsverket ser över möjligheterna med brandbekämpning med hjälp av deras egna helikoptrar. Därför har verket har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för huruvida deras egna sjö- och flygräddningshelikoptrar kan användas vid brandbekämpning.

”Pröva alla vägar”

Sjöfartsverket ska bland annat undersöka olika tekniska förändringar som kan behöva göras för att möjliggöra detta.

– Det är viktigt att vi undersöker hur vi kan använda de resurser vi har mer effektivt i sådana här extrema situationer. Vi är beredda att pröva alla vägar för att kunna höja brandbekämpningskapaciteten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det brinner fortfarande på flera håll i Sverige, och risken för skogsbränder är i nuläget stor – framför allt i södra delen av landet. Därför ska Sjöfartsverket se över vilka helikoptrar som inom kort kan bli aktuella i eftersläckningsarbetet.

Det kan bli aktuellt att Sjöfartsverket, liksom andra myndigheter får breddade uppdrag där brandbekämpning kan ingå, uppger infrastrukturministern.

Sedan tidigare har regeringen aviserat att kommunerna kommer få ekonomiskt stöd för de kostnader som uppkommit i samband med bränderna. Uppskattningsvis 300 miljoner kommer delas ut till kommunerna via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessutom kommer länsstyrelsen i Jämtland som har en samordnade roll, att få ekonomiskt stöd.

Publicerad:

LÄS VIDARE