Lomma - bäst i Skåne på att nå miljömål

Publicerad:
En skylt informerar om att  den här återvinningsstationen i Lomma är övervakad.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
En skylt informerar om att den här återvinningsstationen i Lomma är övervakad.

NYHETER

Enligt Länsstyrelsen är Lomma bäst i Skåne på att nå länets miljömål.

Sammanlagt har de skånska kommunerna helt eller delvis uppnått 75 procent av de uppsatta målen.

– De skånska miljömålen är högt satta och svåra att nå, säger Tommy Persson, miljöstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Kommunerna i Skåne har gjort en självskattning över i vilken omfattning de har genomfört sammanlagt 56 olika miljöåtgärder. Självuppskattningssystemet ligger nu till grund för Länsstyrelsen rankning över hur kommunerna klarat sina mål.

– Den absolut största framgångsfaktorn är att bestämma sig för vad det är man vill göra och fram för allt varför man vill göra det. Sedan handlar det om att hålla i. Många miljömålsfrågor tar ju lång tid att förändra, säger Katarina Pelin, kommundirektör i Lomma kommun, i ett pressmeddelande.

Lomma kommun har lagt mycket fokus på hållbara transporter, bland annat genom att anlägga cykelstråk och avsätta kommunala medel för att få tåg på Lommabanan igen. 

Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun, berättar att kommunen även arbetar intensivt med kusterosionsproblemtiken. Ett annat viktigt miljöarbete för kommunen är skydd av natur- och kulturmiljöer i flera av kommunens naturreservat.

– Där handlar det i huvudsak om att skydda och utveckla ålgräset som har väldigt stor betydelse för havets kvalitet, inte minst för torskens fortplantning, säger Robert Wenglén.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN