Global standard nytt hopp i kamp mot matsvinn

Av: 

TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Heiko Junge/NTB/TT
Närmare en femtedel av all mat kastas. 8–10 procent av världens utsläpp av växthusgaser hör samman med mat som går till spillo, enligt FN.

NYHETER

Hundratals miljoner ton mat slängs varje år. Nu ska en internationell grupp fastställa en global standard för matsvinn – ett viktigt genombrott i kampen för att minska svinnet, enligt svenska Sis.

17 procent av all mat världen över – motsvarande runt 23 miljoner fullastade lastbilar – hamnade i sopkorgar 2019, enligt en ny FN-studie. Matsvinnet i hemmen utgör drygt hälften av de totala 931 miljoner ton som går förlorade varje år. Samtidigt går nästan 700 miljoner människor till sängs hungriga varje dag.

Det globala standardiseringsorganet ISO har nu beslutat att bilda en särskild grupp med uppdrag att ta fram standarder som definierar och underlättar arbetet mot matsvinn. Lorena Olivares, projektledare på Svenska institutet för standarder (Sis) uppger att det kommer att bli den första så kallade ISO-standarden inom området.

– En ISO-standard sätter normen världen över. Det innebär att alla länder kan arbeta på samma sätt, mäta på samma sätt och jämföra resultat mycket bättre, säger hon.

Bidra till lika villkor

På hemmaplan motsvarar matsvinnet ungefär 95 kilo per person och år, enligt siffror från Naturvårdsverket. Sverige var ett av de länder som ställde sig positiva till bildandet av en internationell grupp som ska arbeta fram de nya måtten.

Att ta fram en global standard handlar om att skapa tydliga spelregler för alla aktörer i frågan, bland annat genom en gemensam terminologi, säger Lorena Olivares.

– Det är viktigt att vi pratar samma språk gällande de här frågorna. I dag kanske inte matsvinn betyder samma sak i exempelvis USA eller Australien som det gör i Sverige. Många länder har heller inte de resurser som krävs för att ta fram egna lösningar på de utmaningar som finns – en ISO-standard kommer bidra till att alla kan arbeta på lika villkor.

Viktigt för klimatet

Ett av FN:s hållbarhetsmål är att halvera det globala matsvinnet till år 2030. Enligt FN:s miljöprogram Unep skulle minskat matsvinn leda till minskade utsläpp av växthusgaser, reducerad skövling av höga naturvärden och ökad tillgänglighet av mat.

En enhetlig standard världen över för att kunna mäta svinnet är ett viktigt steg för att uppfylla FN-målet, anser Lorena Olivares.

– Det kan också innebära ett första steg mot en standard för certifiering, för att kunna visa att man som exempelvis företag jobbar med matsvinn och har uppnått vissa mål. Framför allt ser jag vikten av att kunna följa upp och mäta framsteg, säger hon.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN