Klimatexperterna: Detta är framtidens normalsommar

Det pustas, stånkas och svettas i den värmebölja som sedan i maj parkerat sig över landet. Är detta en följd av klimatförändringarna – och innebär det att vi måste vänja oss vid somrar som denna?

”Enda landet i Europa som klarat oss”

Så blir den nya normalsommaren

”Går mot ny istid”

Experterna: Därför är det så varmt just nu