150 personer spårar fuskarna – så jobbar de

Kriminella bidragsfuskare har blivit experter på att identifiera brister i Försäkringskassans utbetalningssystem. Jakten efter fuskarna pågår dagligen och har intensifierats – men myndigheten är fortfarande begränsade i sitt spaningsarbete och vill därför se en förändring i lagen. ”De värsta bidragsfuskarna känner ofta till systemets svagheter och vet hur det ska utnyttja systemet för att vinstmaximera” säger Per Eleblad, försäkringsdirektör och ansvarig för kontrollverksamheten.

Så samarbetar myndigheterna

Organiserade brottsligheten

”Man kan jämföra det med en person som spelar på roulette. Man kan vinna rätt mycket pengar men till sist förlorar man”