5 frågor och svar om Neil Gorsuch

Av: Martin Schori, TT

Publicerad:

Donald Trump utnämnde på tisdagsnatten Neil Gorsuch till ny domare i Högsta domstolen.

Men vem är han? Och varför är det så mycket ståhej kring hans utnämning?

1. Varför spelar det någon roll?

Högsta domstolen har en mycket stor makt över amerikansk politik. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande makten, som kongressen har. I praktiken avgör domstolen huruvida lagar och domar är i enlighet med USA:s grundlag från 1789.

2. Hur är domstolen sammansatt?

Domstolen ska ha nio medlemmar som utses av presidenten på livstid (de kan dock pensionera sig på egen begäran). När man talar om HD:s medlemmar som ”konservativa” eller ”liberala” menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in. Det har stor betydelse när mål som rör exempelvis preventivmedel, homosexuellas rättigheter, religionsfrihet och vallagar avgörs. Avlidne Antonin Scalia var konservativ och stark motståndare till abort och samkönade äktenskap. Bland de kvarvarande åtta domarna anses hälften vara av vardera skolan.

3. Varför tog det så lång tid att utse någon?

När Antonin Scalia dog hade Barack Obama ungefär ett år kvar på sin ämbetstid. Men republikaner i kongressen gjorde snabbt klart att de inte tänkte låta Obama ersätta Scalia – de ville istället att nästa president (och senat) skulle tillsätta en domare.

4. Vem är Neil Gorsuch?

Neil Gorsuch är enligt bedömare en konservativ domare, strax till höger om Antonin Scalia. Han är bara 49 år, vilket var ett av Trumps argument, det betyder nämligen att han kommer kunna sitta lång tid på sin post. Gorsuch är ”originalist”, vilket innebär att han tolkar USA:s grundlag bokstavligt. Han har inte tidigare dömt i något abortmål, men anses vara en abortmotståndare. Om Gorsuch klarar nomineringsprocessen har högsta domstolen en konservativ majoritet.

5. Vad händer nu?

Nu väntar en lång process för Gorsuch: granskning och omröstningar i utskott och senaten. Det krävs 51 av senatens 100 röster för att godkännas – och senaten har 52 republikanska senatorer. Men demokraterna kan blockera processen genom så kallad filibuster, extremt långdragna anföranden som endast kan brytas om två tredjedelar av senaten kräver det. Demokraterna anser att Trump ”stulit” nomineringen, eftersom de vägrade släppa fram Obamas kandidat, och har svurit att bekämpa Trumps val – oavsett vem det blev.

Publicerad:

LÄS VIDARE