Malmö toppar statistik för skolbränder

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Den anlagda branden i Kungshögsskolan i Oxie i september förra året. Delar av skolan totalförstördes.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den anlagda branden i Kungshögsskolan i Oxie i september förra året. Delar av skolan totalförstördes.

Malmö har högst andel avsiktliga skolbränder i landet, visar ny statistik från MSB.

– Jämfört med andra verksamheter är andelen avsiktliga bränder på skolor ovanligt stor, säger brandingenjör Anders Lundberg vid MSB till Nyhetsbyrån Siren.

Göteborg har ett större antal skolbränder totalt – 470 stycken har ägt rum på skolor och skolgårdar i Göteborg under de senaste tio åren vilket är mest i landet.

Men det är Malmö som toppar statistiken när det gäller andelen avsiktliga skolbränder under samma tid, visar en sammanställning av MSB:s siffror som Nyhetsbyrån Siren gjort.

Skolor sticker generellt ut i detta sammanhang, enligt brandingenjör Anders Lundberg på MSB.

Under 2018 rapporterade räddningstjänsterna i landet totalt 635 bränder på skolor och skolgårdar, vilket är en liten minskning jämfört med året före.

Efter Göteborg och Malmö hade Lund och Halmstad flest bränder i fjol.

56 procent av bränderna i landet kategoriserades som anlagda.

– Viktigt att betänka vid en analys av statistiken generellt är att skolan hör till samhällets största verksamheter med mycket människor i omlopp, betonar Anders Lundberg.

Något som gör skolbränderna extra riskfyllda.

– Varje brand är en risk, även om de flesta bränder är små. I och med att många elever och personal påverkas utgör också brandtillbuden en stor påfrestning för samhället i stort, säger Anders Lundberg till Siren.

Skolans fysiska placering i stadsmiljön och graden av insyn på skolgården kan spela in, tillägger han.

Ett forskningsprojekt om brandorsakerna har exempelvis visat ett en så pass enkel åtgärd som ett staket på gården fungerat avskräckande.

– Tidigare studier har även visat att brandrisken är större på högstadier och att kommunala skolor varit mer drabbade än friskolor. Detsamma gäller för storstäder och större städer, säger Anders Lundberg till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken ger vid handen att antalet avsiktliga bränder ökat påtagligt under de senaste åren – något som rönte stor uppmärksamhet i media inte minst förra året.

Bilden blev dock ifrågasatt och MSB:s statistiker betonar att ökningen inte är säkerställd. Myndigheten började nämligen med nya inrapporteringsrutiner under 2016, och det går inte att slå fast om siffrorna återspeglar en verklig uppgång av antalet brandtillbud.

Fakta:

Bränder på skolor * Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) registrerade 5803 bränder på skolor under den aktuella perioden 2009-2018. 3137 av dem var avsiktliga. *

Statistiken gäller såväl bränder i skolbyggnader som bränder på skolgårdarna utanför byggnaderna.

Bränder i den första kategorin är vanligast under dagtid, medan bränder utanför byggnaderna är klart vanligast under sen kvällstid och på helger. * En brand i skolbyggnad under perioden startade i de flesta fall med hjälp av en tändare eller tändsticka och antände först papper eller kartong. Ett toalettutrymme var den vanligaste startplatsen för branden.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerad:

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%