Långt från jämställt i många delar av världen

Av: TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Sergei Chuzavkov/AP/TT
En ukrainsk feminist demonstrerar i Kiev på Internationella kvinnodagen 2017.

Världens män anses fortfarande ha bättre möjligheter än kvinnor till välbetalda jobb – och ett gott liv, visar en färsk global undersökning. I ett antal länder tycker dessutom en majoritet att män bör ha förtur till jobb.

Åsikten att män ska hamna först i kön om det blir ont om jobb dominerar i bland annat i Slovakien, Indien, Filippinerna, Sydkorea och Tunisien, enligt jätteundersökningen som Pew Research Center gjort. Bland de över 38 000 tillfrågade i 34 länder företräds den åsikten av totalt 40 procent.

I Sverige liksom i USA, Kanada, Australien och flera länder i västra Europa avvisas dock idén om att män ska ha förtur till arbete. Sverige sticker generellt ut som ett land med höga jämställdhetsideal, här säger hela 96 procent att jämlikhet är mycket viktigt – den högsta siffran i undersökningen.

Stapplande bild

Men generellt är det en ganska stapplande bild av globalt jämställdhetsarbete som ges. I höst är det 25 år sedan FN:s Pekingdeklaration antogs, den som fastställde strategiska mål för att uppnå global jämställdhet. Men fortfarande anser 54 procent att män har bättre möjligheter än kvinnor att få ett välbetalt arbete. Enbart tre procent säger att kvinnor har bättre chanser.

När det gäller åsikten om vem som har ett bra liv har utvecklingen snarare gått bakåt. 46 procent anser att det är männen i deras länder medan 15 procent framhåller kvinnor och 31 procent säger att det inte är någon skillnad på könen.

Andelen tillfrågade som tycker att män har det bättre har ökat rejält (med omkring 20 procentenheter) i länder som Turkiet, Storbritannien, Sydkorea, Spanien och USA jämfört med 2010 då Pew sist ställde frågan. Rapportens författare skriver att det kan ha med ökad medvetenhet och metoo-rörelsen att göra.

Tunisien går mot strömmen som det enda land där fler anser att kvinnor har ett bättre liv än män.

Vem fostrar barnen?

Hemmafronten upplevs dock som mer jämställd. En majoritet anser att kvinnor och män har lika stort inflytande över barnuppfostran samt familjens ekonomi och religiösa utövande. Kvinnor drar dock ett tyngre lass när det gäller barnen och män har lite mer att säga till om i ekonomiska frågor, enligt de tillfrågade.

Och framtidssynen verkar ljus. Hela 75 procent säger sig vara optimistiska när det gäller framtida jämställdhet i deras hemland. Undersökningen definierar dock inte när i framtiden detta ska ske.

Publicerad:

LÄS VIDARE