Fler covidsjuka än någonsin vårdas på sjukhus i Skåne

Spridningen ökar i hela Sverige – så är läget där du bor

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Spridningen av coronaviruset ökar i hela Sverige.

Flera län rapporterar om att de har det högsta antalet covid-patienter på sjukhus – sedan pandemin startade.

Det finns också en oro för att skyddsutrustningen i vården inte kommer att räcka till.

Samtliga län i Sverige vittnar om en ökad smittspridning av covid-19. Det visar länsstyrelsernas samlade rapport som lämnas till regeringen.

På flera håll i landet rapporteras det om att covid-19 sprids i äldrevården och på vårdboenden. Det finns också en oro för personalbrist inom kommunal vård, skola och omsorg.

När Sverige var som värst drabbat av pandemin i våras rådde en stor brist på skyddsutrustning i vården. Enligt rapporten till regeringen finns det nu en ökad oro att skyddsutrustningen inte kommer att räcka till i framtiden. Speciellt Östergötland vittnar om en sådan oro.

Foto: Martina Holmberg / TT

Det rapporteras också om hög förbrukning av munskydd och svårigheter att få leveranser av munskydd.

Högsta antalet patienter

Allt fler coronasjuka vårdas på sjukhus i landet. I Skåne registrerades det under måndagen det största antalet inlagda covidpatienter på sjukhus sedan pandemin startade.

”Det kraftigt ökade inflödet av covid-19 smittade personer som förelegat de senaste veckorna fortsätter i Skåne län. Totalt har nu 17 942 fall av covid-19 smitta bekräftats”, skriver länsstyrelsen i Skåne i sin rapport.

Även Kronoberg rapporterar om högst antal inlagda på sjukhus sedan pandemin startade.

Foto: Johan Nilsson / TT
Foto: Pontus Lundahl / TT
Region Uppsala öppnar för besöksstopp på äldreboenden efter ökad smittspridning.

Problem med testningen

I rapporten redogörs också för hur testningen av covid-19 fungerar ute i landet. Flertalet län ser en ökad belastning på provtagning. Flera har nått maxkapaciteten för testandet, det råder också brist i analyskapaciteten.

”Efterfrågan på PCR-prov fortsätter att växa och efterfrågan är högre än kapaciteten. Flera regioner har ökat kapaciteten och flera arbetar för närvarande med att öka den. Analyskapaciteten anges som ett hinder. Det har bildats kö för tidsbokning i flera län (3 dagar nämns) och risk för köbildning i något län” står det.

Så är coronaläget i ditt län:

Stockholm: Fortsatt allmän och eskalerande smittspridning, inga tecken på avmattning. Regionen ser en ökning av antalet patienter som är i behov av intensivvård. Vårdverksamheter och transportkapacitet är påverkade samtidigt som vårdkapacitet finns i systemet. Mycket snabb ökning i slutet av vecka 46 av antalet provtagningar från vården och länets äldreboenden (patienter, personal och boenden). Efterfrågan på PCR-prov fortsätter att öka. Arbete pågår för att utöka kapaciteten.


Västerbotten: Smittspridningen i länet fortsätter att öka, men med något mindre takt än de senaste veckorna. Störst ökning i Skellefteåområdet. Allmän smittspridning och flera klusterutbrott. Särskild sjukvårdsledning (regional och lokal) är aktiverad. Signaler om viss brist på provtagningsmaterial och regionen börjar nå sitt tak avseende analyskapacitet.


Norrbotten: 22 vårdas på sjukhus, varav 3 på IVA. Skärpta allmänna råd 10/11- 8/12 samt länsstyrelsebeslut om max 50 personer vid samtliga offentliga sammankomster. Regionen har förstärkt organisation sedan 11/11.


Uppsala: 80 personer vårdas på sjukhus, varav 15 på IVA. Smittspridning förekommer på ett 30-tal kommunala SÄBO. Två kommuner rapporterar att smittspårningsenheten inte alltid hinner kontakta skolorna vid konstaterad smitta, vilket betyder att berörda inte alltid får information om smittspridning.


Södermanland: Just nu får 43 personer vård för covid-19 på de sörmländska sjukhusen, varav sju personer ligger i respirator.


Jönköping: 16/11 var 38 patienter inlagda på sjukhus, varav åtta på IVA. Under veckan har regionen gått upp i förstärkningsläge. Mycket negativ trend i länet med högst antal bekräftade fall sedan pandemins start. Kommunerna rapporterar om stor personalbrist inom flera olika verksamheter.


Skåne: 16/11 vårdas 148 personer på sjukhus varav 15 på IVA vilket är den högsta siffran sedan pandemins start. Ingen platsbrist på sjukhusen än, men för att undvika det framöver är det mycket angeläget att spridningen begränsas.


Västernorrland: Lokala allmänna råd infördes 16/11. Kraftig ökning av smittspridning. 2 patienter inlagda på IVA för första gången sedan i juli. Smittskyddsenheten är hårt belastad och kan i princip inte arbeta med annat än hantering av den pågående pandemin.


Gävleborg: Smittspridningen i samhället fortsätter öka. Inom slutenvården finns 34 patienter varav två på IVA. Regionen har 12/11 åter gått upp i stabsläge och ökar resurserna till smittspårningen för att möta behovet och bryta smittkedjorna. Fortsatt ökad spridning i de flesta av länets kommuner framförallt inom omsorg och skola. Lokala allmänna råd har införts. Influensavaccination av riskgrupper prioriteras på grund av brist och andra målgrupper är pausade.


Halland: 75 procent fler bekräftade nya fall under v. 46 jämfört med v. 45. 14 personer vårdas på sjukhus, ingen på IVA.


Kronoberg: Regionen har gått upp i förstärkningsläge (13/11) samt öppnat en tredje covid-avdelning. 16/11: Högsta antal inlagda på sjukhus (42) sen pandemin startade. Hård belastning i kommunal omsorg med hög personalfrånvaro.


Kalmar: 24 patienter vårdas på sjukhus varav en på IVA. Lokala allmänna råd och begränsningar med stöd av ordningslagen infördes i länet den 10 november.


Värmland: 22 personer vårdas på sjukhus, varav en på IVA. Två skolor stängda under en kortare period pga smitta. Den 12/11 infördes skärpta allmänna råd i länet.


Örebro: 42 personer vårdas på sjukhus varav sex på IVA. Smitta på fyra kommunala SÄBO. Räddningsregion Bergslagen och Kriminalvården rapporterar om ökad sjukfrånvaro.


Blekinge: Regionala skärpta råd införd i Blekinge från och med 11/11. Ökande smittspridning både inom omsorg och skola. Länets aktörer ser över sina lager för skyddsutrustning på grund av indikationer om leveransproblem inom nära framtid.


Dalarna: Regionen har gått upp i stabsläge. Alla fall hinner inte smittspåras men fler smittspårare har anställts. Brist på vaccin för säsongsinfluensan medför att riskgrupper prioriteras före vårdpersonal. Lokala allmänna råd har införts.


Östergötland: Antalet inneliggande patienter är 79, varav tio på IVA. Kommunerna rapporterar en oro inför framtiden avseende skyddsutrustning i och med att smittan ökar. En ökning av beställningar görs till det länsgemensamma lagret och stor efterfrågan finns på handskar. Efterfrågan på visir har ökat. Det förekommer ett visst ifrågasättande av regionens arbete med testning och en oro för att den begränsade kapaciteten ska gå ut över andra sektorer i samhället.


Gotland: Fortsatt allvarlig ökning av antalet fall. 14 personer vårdas på sjukhus. Smitta konstaterad på tre äldreboenden. Sjukvården har aktiverat lokal särskild sjukvårdsledning (L-SSL) och har gått upp i stabsläge (10/11). Införande av lokala allmänna råd för Gotlands län (12/11). Regionen rapporterar att materialläget är ok även om behoven ökat markant (antal smittad och vårdade).


Västra Götaland: Fortsatt ökad smittspridning. Skaraborgs sjukhus i stabsläge sedan 11/11. Planering pågår för ökad kapacitet avseenden IVA-platser.


Västmanland: Antalet inneliggande patienter hos regionen har ökat med 50 procent sedan förra rapporteringen, dock ingen ökning av IVA patienter. Regionen rapporterar något högre personalbortfall avseende sjukvårdspersonal jämfört med förra veckan. Konstaterat smittade inom kommunal och privat vård och omsorgsverksamhet finns i fem av tio kommuner.


Jämtland: Regionen i stabsläge. Fem personer vårdas på sjukhus, ingen på IVA.


Fotnot: Uppgifterna bygger på rapporter som länsstyrelserna sammanställt och skickat till regeringen tisdag den 17 november.

PODD Rapport från IVA

Aftonbladet Daily pratar med Rickard Lagedal läkare på IVA på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE