Mejla

Wolfgang Hansson

Trump ökar Kinas makt

Publicerad:
Uppdaterad:

Medan president Trump behandlat Ryssland med silkesvantar har han kraftigt ökat spänningen med Kina.

Men när USA drar sig ur handelsavtalet TPP skapar Trump ett maktvakuum som ökar istället för minskar Kinas makt.

Foto: REUTERS TT NYHETSBYRÅN

Någon uttalad doktrin inom utrikespolitiken går ännu inte att utläsa ur Trumps korta presidentskap. Förutom att det är "Amerika främst" som gäller på alla områden. Trump har sagt att han tänker stärka USA som militärmakt men samtidigt deklarerat att USA inte är intresserat av att intervenera i konflikter runtom i världen och kanske inte heller upprätthålla tidigare säkerhetsgarantier.

Det kan få avsevärda följder för USA:s ställning i världen.
Barack Obamas presidenttid karakteriserades av att USA gradvis abdikerade som världspolis. Tydligast märktes det i Mellanöstern när Obama vägrade att ingripa militärt i det regionala storkriget i Syrien. Han ville inte riskera att USA drogs in i ett nytt storkrig.

Syftet var lovvärt men följden blev att det uppstod ett maktvakuum som Ryssland passade på att fylla.

Inga jobb räddas

Samma sak riskerar nu att hända i Asien. TPP är inte bara ett handelsavtal. Det fyllde också en politisk funktion genom att knyta ett antal av Asiens länder, vid sidan av Kina, närmare USA och därmed minska Kinas redan starka ekonomiska inflytande i regionen.

När USA nu drar sig ur har länder som Australien och Nya Zeeland deklarerat att de istället tänker försöka få med Kina i TPP. Trump lämnar med andra ord efter sig ett maktvakuum som Peking kan fylla om man vill.

Även hans syfte är vällovligt i meningen att han vill rädda jobben kvar i USA. Problemet är att de flesta experter hävdar att det inte är några amerikanska jobb som kommer att räddas av att USA lämnar TPP.

I "Amerika främst"-strategin ingår också planen att införa 45-procentiga importtullar på varor från Kina. En bil från KIna blir därmed 45 procent dyrare att köpa i USA.

Handelskrig

Problemet är att Kina deklarerat att man i så fall kommer att svara med samma mynt. Då står vi inför ett handelskrig mellan USA och Kina där sannolikt även andra länder kommer att dras in. Om amerikanska varor och tjänster blir dyrare i Kina så hotar det jobben i USA.

Det är inte bara handelskrig som hotar. Trots att Trump sagt att han inte vill intervenera utomlands har USA kraftig höjt tonläget mot Kina när det gäller landets försök att införliva flera ö-grupper i Sydkinesiska sjön. Kina har byggt en konstgjord ö i ögruppen Spratly där militär stationerats. USA fruktar att Kinas mer aggressiva hållning hotar den omfattande och mycket viktiga handeln som använder Sydkinesiska Sjön som farled.

Trumps kommande utrikesminister Rex Tillerson har sagt att USA måste sända en mycket kraftig militär signal till Kina om att detta inte är ok. Sannolikt genom att avsevärt öka den amerikanska flottans närvaro i området. Ökad risk finns med andra ord för en framtida militär konfrontation mellan USA och Kina.

Provocerar

Detta samtidigt som Trump öppet deklarerat att han inte är särskilt intresserad av att fortsätta ge Sydkorea och Japan fortsatt skydd mot Kina ifall man inte kraftig ökar sitt eget försvar.

En av Trumps första åtgärder som vald president var att samtala med Taiwans president, en ö-nation som Kina gör anspråk på tillhör det kinesiska fastlandet. Så medan Trump hela tiden uttalat sig mycket välvilligt om Rysslands president Putin har han agerat på ett sätt som retar och provocerar Kina och Xi Jinping.

Hittills har den kinesiska ledningen hållit huvudet kallt och istället utnyttjat Trumps fientlighet till att själva försöka framstå som mer medgörliga och stabila.

Kinas president Xi Jinping deltog som första kinesiska ledare på årets upplaga av Världsekonomiskt forum i Davos. Där framstod han som lågmäld och resonerande i en alltmer osäker värld när han bland annat talade om vikten att genomdriva klimatavtalet från Paris.

Talet hyllades av många trots att Kina dragit åt tumskruvarna rejält när det gäller mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Om målet för Trump är att minska Kinas makt är det svårt att se hur han ska klara det med bara piska och helt utan morötter.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN