Kinnunen fälls för bokföringsbrott

Publicerad:
Uppdaterad:
Martin Kinnunen (SD).
Foto: BJÖRN LINDAHL
Martin Kinnunen (SD).

NYHETER

Riksdagsmannen Martin Kinnunen (SD) döms av hovrätten för bokföringsbrott till villkorlig dom och 84 000 kronor i böter.

Men han kommer att sitta kvar i riksdagen.

– Vi kommer att överklaga, säger Martin Kinnunen till Aftonbladet.

Martin Kinnunen friades i tingsrätten från misstankarna om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott men åklagaren överklagade domen.

Kinnunen försvarade sig med att han inte fick vetskap om bristerna i bokföringen förrän våren 2014. Strax före tingsrättens friande dom föll, avslöjade dock Expressen mejl som verkar visa att Kinnunen redan 2013 fick varningar om att bokföringen inte sköttes som den skulle. De fanns inte med i den ursprungliga förundersökningen. Och dessa mejl har spelat en viktig roll i hovrättens bedömning.

Martin Kinnunen ska betala 150 dagsböter på 560 kronor, det vill säga 84 000 kronor. Han får också betala kostnaden för sin försvarare i hovrätten, en summa om 32 805 kronor.
Bolaget som Kinnunen var ende styrelseledamot i, Samtid & Framtid, döms till företagsbot på 300 000 kronor.

Kinnunen: Vi ska överklaga

Kinnunen säger till Aftonbladet att han blev överraskad av domen. Och att han anser att rätten ”fäster orimligt stor vikt vid en enskild detalj i ett e-postmeddelande”.

– Man bortser från all annan kommunikation. Man bortser från att vittnen som hördes inte kunde förklara varför detta stod i mejlet. Ingen har kunnat påvisa att det fanns misstankar om att bokföringen inte stämde eftersom ingen hade tittat i bokföringen.

Tillsammans med sin advokat Thomas Ohlsson han överklaga.

– Det blir strikt bedömning av övervakningsansvaret hos mig och där tycker min advokat att det finns en öppning för en ny bedömning i högre instans, säger Kinnunen.

Tänker sitta kvar i riksdagen

Men brottet anses inte vara så allvarligt att Kinnunen ska tvingas lämna riksdagen.

Hovrätten skriver i domen:

”Det kan emellertid inte sägas att Martin Kinnunen genom att göra sig skyldig till oaktsamt bokföringsbrott på sätt som framgår av denna dom har visat sig uppenbart olämplig att inneha uppdraget som riksdagsledamot. Det saknas därmed skäl att skilja Martin Kinnunen från uppdraget”.

– Det här är händelser som ägde rum lång innan jag kom in i riksdagen. Även hovrätten konstaterar att det inte fanns ett uppsåt. Det är ett unikt brott i svensk straffrätt eftersom det inte krävs ett uppsåt.

”Ingen har fifflat”

Han har även partiledningen på sin sida.

– Ingen har tjänat pengar på det här, ingen har fifflat, ingen har gjort fel med flit. Det är grundläggande när jag bedömer min politiska framtid och det är vi också överens om i partiet, säger Martin Kinnunen till Aftonbladet.

Åklagaren i målet Jakob Holmberg är nöjd.

– Domen är korrekt. Det var som förväntat. Kinnunen döms till bokföringsbrott av normalgraden, villkorlig dom och 150 dagsböter, det motsvarar tre månaders fängelse. Vidare åläggs bolaget ett företagsbot på 300 000 kronor, det är en rimlig nivå med hänsyn till straffvärdet, säger han till Aftonbladet.

Publicerad: