Kommuner saknar beredskap mot skyfall

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Beredskapen mot skyfall är bristfällig i många kommuner. Arkivbild
Foto: Johan Nilsson/TT
Beredskapen mot skyfall är bristfällig i många kommuner. Arkivbild

Bara var tionde kommun har en färdig plan för att hantera skyfall och undvika översvämningar. Drygt fyra av tio kommuner har inte ens påbörjat arbetet med att ta fram en skyfallsplan, visar en enkätunderökning.

– När vi bygger samhället är det jätteviktigt att veta vilka åtgärder vi behöver göra för att skydda oss mot skyfall, säger Magnus Bäckström på branschorganisationen Svenskt Vatten, som gjort undersökningen, till Vetenskapsradion.

Redan nu orsakar skyfall stora skador i samhället och de väntas bli mer intensiva till nästa sekelskifte, enligt SMHI:s prognoser för hur klimatet i Sverige kommer att förändras.

För att minska risken för skador på hus och hem vid skyfall går det att bygga om bostadsområden, bland annat genom att anlägga fler grönytor som fångar upp regnvattnet.

Publicerad:

LÄS VIDARE