Publicerad:

Nederländsk läkare friad för dödshjälp

Av: TT

Publicerad:
En domstol i Haag Nederländerna friar en läkare för att ha genomfört dödshjälp till en kvinnlig patient som led av svår demens. Kvinnan hade i ett tidigt skede av sjukdomen bett om dödshjälp.
En domstol i Haag Nederländerna friar en läkare för att ha genomfört dödshjälp till en kvinnlig patient som led av svår demens. Kvinnan hade i ett tidigt skede av sjukdomen bett om dödshjälp.

En läkare i Nederländerna frias på samtliga åtalspunkter i ett fall som rör dödshjälp till en äldre patient som led av demens.

Domarna i en distriktsdomstol i Haag konstaterar att kvinnan uttryckligen bett om att få dödshjälp i ett tidigt skede av sjukdomen. Domarna anser att läkaren hade rådfrågat kollegor, patientens familj samt handlat i enlighet med hennes vilja i ett upprättat testamente.

Rättsfallet anses vara viktig, då det har prövat gränserna för dödshjälp i Nederländerna. Assisterat självmord och dödshjälp är tillåtet enligt lag, men under strikta regler, så som att patienten lider svårt.

Den 74-åriga kvinnans anhöriga samtyckte till dödshjälpen. Åklagare väckte dock åtal, då de ansåg att läkaren skulle ha kontrollerat med patienten personligen, trots att hon inte var mentalt kapabel att svara. Åklagarnas kritik rör lagens otydlighet.

Publicerad:
Publicerad: