Apotekstjänst: Oklart när vi kan leverera normalt

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Eric Aronson, talesperson vid Apotekstjänst, utanför företagets huvudlager i Uppsala.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Eric Aronson, talesperson vid Apotekstjänst, utanför företagets huvudlager i Uppsala.

Apotekstjänst kan inte säga när leveranserna av sjukhusmaterial åter kan fungera normalt.

– Vi kan bara beklaga detta, säger Eric Aronson, talesperson för Apotekstjänst.

Företagets vd duckar samtidigt frågor om den rådande vårdkrisen.

Fem regioner har sedan de den 1 oktober bytte till Apotekstjänst som leverantör av engångsmaterial hamnat under stor press, eftersom de inte fått de förbrukningsartiklar de behöver för vården. Hundratals patienter har fått planerade operationer inställda, och materialbristen väntas påverka sjukhus och vårdinrättningar i månader framöver.

Region Uppsala, en av de drabbade regionerna, beskriver att problemet uppstod över en natt när leverantörsbytet skedde. Regionen har behov av omkring 50 pallar material per dag, men vissa dagar har så lite som 13–14 pallar levererats, enligt Björn Kardell, avdelningschef för transport och logistik på Region Uppsala.

Inte heller sterilgods har levererats korrekt eftersom vissa följesedlar varit felaktiga. Kardell beskriver personalens insats som heroisk.

Från Akademiska sjukhusets sida bedömer man att materialbristen kan påverka vården i minst tre månader framåt. Under tiden har beslut fattats om att beställa varor från andra leverantörer än Apotekstjänst.

Vd:n inte anträffbar

När TT besöker Apotekstjänst huvudlager i Uppsala är vd Tomas Hilmo på plats, men han uppges inte ha tid att ta emot journalister för någon intervju. I stället svarar Eric Aronson, talesperson för företaget, att orsaken till leveransproblemet är att oväntat stora beställningar kom in, över de avtalade nivåerna.

– När vi tog över kom det in väldigt många beställningar på en gång, vilket gjorde att det blev väldigt mycket att hantera. Beställningarna kom in via ett stort antal kanaler – via mobil, via mejl och utanför det ordinarie beställningssystemet – och då uppstod knutar i logistiksystemet.

– Många av de här beställningarna tvingades vi hantera manuellt, vilket gör att det blir brister i lagersaldot som måste justeras efter hand. Vi beklagar detta djupt. Det är hemskt tråkigt och vi jobbar allt vi kan för att lösa det här så fort som möjligt.

TT: Så det var regionerna som beställde för mycket?

– Vi ska inte peka finger, men det kom in väldigt många beställningar och det är det vi har att hantera.

"Kan vi inte säga"

Eric Aronson uppger att personalstyrkan på lagret dubblats, att man jobbar i treskift, vilket resulterat i att 130 pallar material om dagen kommer ut till de fem regionerna.

TT: Men ligger felet hos er eller hos regionerna?

– Det här får vi analyser i efterhand. Just nu har vi allt fokus på att få ut leveranserna. Sedan får vi ta ett steg tillbaka när situationen är löst och utreda detta. Vi välkomnar alla utredningar utifrån.

TT: När kan problemet vara åtgärdat?

– Ja, det kan vi tyvärr inte säga i dagsläget. Det kommer in väldigt många beställningar, vi levererar ovanför avtalsbestämda nivåer just nu. I dagsläget kan vi inte säga när vi uppnått den normala leveransnivån av varor ute på regionerna. Vi kan bara beklaga detta djupt, säger Eric Aronson.

Publicerad:

LÄS VIDARE