Studie: Långtidssjuka i covid har påverkade organ

201 patienter undersökta av brittiska forskare

Närmare 70 procent av de som lider av långvarig covid har nedsatt funktion på ett eller flera organ, enligt preliminära data.
Läkaren: Det är en god nyhet