Efter Aftonbladets avslöjande - riksdagen ombedda att granska L-toppen

Professor: ”Det här är en form av korruption”

Av: Mattias Sandberg, Richard Aschberg

Publicerad:
Uppdaterad:

L-toppen Emma Carlsson Löfdahl har fått stenhård kritik efter Aftonbladets avslöjande om att hon hyr sin makes bostadsrätt.

Nu har riksdagen fått uppdraget att granska hennes krav på ersättningar.

– Det här är en form av korruption. Man utnyttjar sin ställning för att sko sig själv eller någon närstående, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Aftonbladets avslöjanden om att riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (L) hyr en övernattningslägenhet av sin egen make har väckt starka reaktioner - och hon har fått hård kritik från flera håll.

Riksdagspolitikern hyr sin makes bostadsrätt för 13 000 kronor i månaden - trots att avgiften ligger på omkring 2 500 kronor.

På så sätt får familjen varje månad ut maxbeloppet på 8 600 kronor från riksdagen - vilket kostar skattebetalarna 412 000 kronor under den kommande mandatperioden.

1 av 2 | Foto: Lotte Fernvall
L-ledamoten Emma Carlsson Löfdahl hyr makens bostadsrätt - och plockar ut maxersättningen på 8 600 kronor från skattebetalarna.

L-toppen ska granskas

Nu har riksdagen blivit ombedda att granska L-toppen.

– Förtroendevalda har ett stort ansvar att vara öppna och tillgängliga vid offentlig granskning. Det är alltid viktigt att vara extra tydlig när det handlar om närstående. Riksdagen har redan granskat och godkänt Emma Carlsson Löfdahls lösning på sitt boende, säger Johanna Elgenius, kanslichef för Liberalernas riksdagskansli.

Hon fortsätter:

– Men för att det inte ska råda några som helst oklarheter har Liberalerna idag bett riksdagsförvaltningen att genomföra en förnyad granskning av de underlag som Emma Carlsson Löfdahl tidigare lämnat in för utbetalning av ersättning för boendekostnad.

”Form av korruption”

Flera experter är mycket kritiska till L-toppens upplägg.

–Det här är fantastiskt problematiskt. Det här är en form av korruption. Man utnyttjar sin ställning för att sko sig själv eller någon närstående, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Han menar att det här är en situation som riksdagen borde tänkt på när de utformade sitt regelverk:

– Men det här handlar inte bara om ledamoten bryter mot någon regel eller inte. Det här handlar även om hur det ser ut utifrån - och det ser förjävligt ut.

Han fortsätter:

– Att det är korruption står jag fast vid. Sedan så är det problematiskt att vi i Sverige på många områden inte har några regler mot korruption.

Underminerar förtroendet

Även Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor och tidigare verksam som advokat, är kritisk till den här typen av upplägg:

– Generellt om man är riksdagsledamot och har förmåner som är kopplade till den positionen så är det viktigt att man inte missbrukar sitt förtroende eller berikar sig själv. Det är grundregeln.

Phalén menar att det är extra viktigt att inte utnyttja sina förmåner när de bekostas av skattemedel.

–Skapar allmänheten en bild av att våra politiker skor sig eller gynnar sig, så riskerar det att underminera förtroende för våra politiker och i förlängningen vårt demokratiska system.

Saknas regler

För att undvika alla former av jävsproblematik säger Phalén att det bästa är att undvika alla former av transaktioner med närstående.

Enligt riksdagens regler så täcks inte kostnader för ränta, amortering eller annan kapitalkostnad för en bostadsrätt.

Men enligt riksdagsförvaltningen finns det inga regler som specifikt handlar om när man hyr en en bostadsrätt av en närstående:

“Det finns ingen särskild reglering i ersättningslagen eller tillämpningsföreskriften för den uthyrningssituation som beskrivs i frågan”, skriver Anders Norin, enhetschef och kammarsekreterare på riksdagsförvaltningen, i ett mejl.

Aftonbladet söker Jan Björklund för en kommentar.

Publicerad:

LÄS VIDARE