Rabatter och parker i Malmö ska skötas av personer som beviljats försörjningsstöd.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Rabatter och parker i Malmö ska skötas av personer som beviljats försörjningsstöd.

Arbetslösa ska fixa Malmös grönska

Publicerad:
Uppdaterad:
Rabatter och parker i Malmö ska skötas av personer som beviljats försörjningsstöd.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Rabatter och parker i Malmö ska skötas av personer som beviljats försörjningsstöd.

NYHETER

För att minska arbetslösheten tog i dag Malmös tekniska nämnd beslut om att stoppa upphandlingen av skötsel av grönytor och torg.

I stället ska arbetslösa få rensa rabatter och putsa gator.

I ett pressmeddelande skriver Malmö stad att skötseln av grönytor, gator och torg framöver kommer att utföras av stadens egen organisation.

Tekniska nämnden kommer därför avbryta upphandlingen av drift och underhåll för Malmös offentliga ytor i tre av fyra delområden. Beslutet fattades eftersom man vill dämpa den socioekonomiska effekten av pandemin med covid-19.

– Ingen kunde förutse en pandemi när vi påbörjade den här upphandlingen och vilka ekonomiska följder den får. I samband med beslutet har vi också höjt ambitionen för renhållning, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service.

Det innebär att kommunen tar kontroll över de arbetstillfällen som finns kring detta – i stället för att låta en privat aktör utföra tjänsterna.

Ska sköta grönytor, parker och torg

Tanken är att arbetslösa personer som beviljats försörjningsstöd ska få jobba med skötseln av grönytor, parker och torg.

– Det här uppdraget kommer att hjälpa många Malmöbor att äntligen få en egen inkomst, säger Sedat Arif (S), kommunalråd arbetsmarknad och socialtjänst.

Förutom de ordinarie arbetstillfällen som skapas, planerar staden att komplettera med arbetsmarknadsåtgärder som ett led i att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Förhoppningen är att det kommer minska behovet av försörjningsstöd.

Hur ser du på att arbetstillfällen hos den privata aktören går förlorade?

– Man kan tycka det är tråkigt. Men vi kommer skapa flera hundra arbetstillfällen och vi kan även ha arbetsmarknadsinsatser till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Sedat Arif (S).

Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Andreas Schönström (S) kommunalråd teknik och service i Malmö
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sedat Arif (S) kommunalråd arbetsmarknad och socialtjänst.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE