Malmö behandlar inte orosanmälningar i tid

Orosanmälningar om att 13-åringar säljer knark

Av: Susanna Nygren

Publicerad:
Uppdaterad:

Malmö stad klarar inte av att hantera alla orosanmälningar om barn i kommunen. Från januari till sista oktober i år finns ännu 496 obehandlade orosanmälningar.

Detta trots att beslut ska tas inom 14 dagar.

– Det är en brist i förhållande till gällande lagstiftning, säger Anneli Andersson, inspektör hos Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Högen med orosanmälningar om barn som misstänks fara illa hopar sig i Malmö.

Aftonbladets granskning visar att av de orosanmälningar som kommit in i år så har socialtjänsten ännu inte tagit beslut i 496 fall.

Enligt socialtjänstlagen ska ett beslut om att inleda utredning eller inte tas inom 14 dagar från det att en orosanmälan inkommer.

1 av 2 | Foto: Johan Nilsson/TT
15-åriga Jaffar sköts ihjäl på Ystadsgatan i Malmö.

Anneli Andersson, Inspektör hos Ivo, blir bekymrad när hon får höra om antalet obehandlade orosanmälningar i Malmö.

– Det finns en risk att barn kan fara illa om det ser ut så här, säger Anneli Andersson.

Merparten av de obehandlade anmälningarna, 422 stycken, kom in under oktober. Resterande 74 är fördelade över året.

Hannah Sjöholm, enhetschef socialtjänsten söder Malmö, är inte orolig och menar att läget är under kontroll.

– Det kan vara något som man inte har handlagt som man bör inom 14 dagar. Men det kan också vara så att familjen har bokat om tiden flera gånger. Då går tiden. Det kan också vara så att man inväntar polisförhör, säger Hannah Sjöholm.

1 av 2 | Foto: KRISTER HANSSON
Malmö kritiseras nu av Ivo efter att man misslyckats med att i tid hantera orosanmälningar rörande barn som säljer droger.

Den förklaringen köper inte Annelie Andersson på Ivo. Hon påpekar att de bryter mot socialtjänstlagen om det dröjer mer än 14 dagar före ett beslut.

– Det är en brist i förhållande till gällande lagstiftning. Om man exempelvis inte får tag på föräldrarna, så att man kan ta beslut, så är det inte ett skäl att låta det dra ut på tiden. Det kan i stället vara ett skäl att inleda utredning.

Hannah Sjöholm från Malmö stad menar att situationen inte är så illa som det ser ut. En del av ärendena är, enligt henne, åtgärdade men man har av någon anledning inte dokumenterat att ett beslut har tagits.

Men även ett sådant agerande strider mot socialtjänstlagen, enligt Ivo:

– Det ska finnas ett beslut. Det har med allmänna rättssäkerhetsprinciper att göra, säger Annelie Andersson.

Hon kommer nu att lyfta frågan om situationen i Malmö för sina kollegor i tillsynsregion Syd.

– Jag får lämna över uppgifterna till dem så får de hantera det.

Det senaste året har det kommit in 14 505 orosanmälningar om barn och ungdomar i Malmö stad. Flera anmälningar gäller samma individ, totalt berör anmälningarna 7 988 barn och ungdomar.

”Använder och säljer droger”

Enligt Hannah Sjöholm är en misstanke om kriminalitet en vanlig orsak till en orosanmälan. Hon är oroad över utvecklingen – där allt yngre barn både lockas och tvingas in i – framförallt droghandel. En del så unga som 13 år.

– Det är en tendens vi ser. Vi får signaler om att de både använder och säljer.

En majoritet av orosanmälningarna handlar om barn som bor i utsatta områden med hög arbetslöshet. Hannah Sjöholm säger att hon ofta möter en förtvivlan hos både barn och föräldrar. Som uttrycker ”vad har de att välja på?”.

Hon pekar på skolan som nyckeln till att vända trenden.

– Vi måste ge både barn och föräldrar hopp. Det behövs små grupper och individanpassat i skolan. Så att vi kan komma in och störa det kriminella och ge hopp.

Publicerad:

LÄS VIDARE