Mejla

Lena Mellin

En skapelse i mellanmjölkens tecken

Lena Mellin: Sveriges nya politiska landskap är grått och förbaskat tråkigt

Publicerad:
Uppdaterad:

Om någon trodde att det skulle spraka om samarbetet mellan regeringen, Liberalerna och Centern hade de grundligt fel.

Deras förstlingsverk, vårbudgeten, är en skapelse i mellanmjölkens tecken.

När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade den nya politiska paktens första budgetar, 2019 års vårbudget och vårändringsbudget, såg hon påtagligt nöjd ut. Det har hon anledning att göra.

Sedan 1 januari gäller en budget författad av Kristdemokraterna och Moderaterna med de prioriteringar som de partierna står för. Den röstades igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.

Men bara ett par veckor efter den hade trätt i kraft så gjorde de blivande regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, upp med Centern och Liberalerna.

Kvartettens avsikt är att samarbeta om samtliga statsbudgetar, och 73 andra frågor, fram till valet 2022. Deras förstlingsverk är årets vår- och vårändringsbudget.
 

Den som hade väntat sig något överraskande, något som sprakar och ställer Fakademi8stjpå ända, hade väntat sig för mycket.

De fyra samarbetspartierna, S, MP, L och C, har för avsikt att förverkliga januariavtalet, överenskommelsen som ligger till grund för deras samarbete. Men mer tycks för närvarande inte ligga i korten.

Alltså bär hela anrättningen mellanmjölkens prägel. Habilt, nyttigt, invändningsfritt – men också lite tråkigt. Utan överraskningar, utan flygande idéer, utan verkshöjd.

Och så riskerar det att fortsätta. Vår och höst ända fram till nästa val. Sveriges nya politiska landskap gör politiken grå – och förbaskat trist.
 

Anledningarna är tre. Den första är att partierna som ingått samarbetsavtalet om pengarna har ett stort intresse av att föra avtalet i hamn. Listan ska helt enkelt bockas av, punkt för punkt. Vi vet redan vad som ska hända i svensk politik under de närmaste 3,5 åren, fram till nästa valdag. Överraskningarna kommer att lysa med sin frånvaro.

 

Det andra skälet är att pengarna inte kommer att räcka till särskilt mycket mer än det som redan står på to do-listan. Det saknas, såvitt man nu kan bedöma, resurser till andra stora projekt hur kul de än är.

En tredje anledning till att det blir trist och grått är att oppositionen placerats på åskådarläktaren. Så länge V inte gör gemensam sak med SD, KD och M, vilket sällan eller aldrig kommer att hända, är deras inflytande noll och intet. Fyrpartipakten kommer att få som den vill.

Det medför att inte ens deras buskap är värt annat än förstrött, eller akademiskt, intresse. Det kommer i alla händelser inte förverkligas före nästa val och väljarna är oftast bara intresserade hur det ska bli, inte hur det skulle kunna bli.

 

Värt att notera, utöver att de samarbetande partierna lyckats komma överens utan att det slagits i dörrar eller uttalats hot i media, är Magdalena Anderssons spådomar. Hon ser en mörknande ekonomisk framtid framför sig. Den relativt långa högkonjunkturen ser ut att lida mot sitt slut.

Jämfört med för ett halvår sedan, då finansdepartementet publicerade sina förra prognoser, kommer bruttonationalprodukten, BNP, öka betydligt mindre i år. Det kommer också den privata konsumtionen, det du och jag och alla andra hushåll köper, att göra liksom exporten.

 

En annan sak att lägga på minnet är att hälften av satsningarna på totalt fyra miljarder går till klimatet. Det beror inte bara på att Socialdemokraterna vill vässa sin miljöprofil utan framför allt på att både Centern och Miljöpartiet har en grön agenda.

Även om kärleken mellan dem är begränsad så kommer det att märkas att två gröna partier är med och utformar budgeten.

 

Fotnot: Vårbudgeten lägger fram utgiftsramarna för den statliga verksamheten under de tre kommande åren. Vårändringsbudgeten gör ändringar i innevarande budget, det vill säga den som gäller under 2019.

Satsningarna punkt för punkt

 • Rusta arbetssökande för jobb: 340 miljoner kronor (mkr)

 • Sänkt arbetsgivaravgift för unga under 18 år: 380 mkr.

 • Sänkt arbetsgivaravgift i två år för egenföretagares första anställd: 120 mkr.

 • Lägre moms på naturguider: 170 mkr.

 • Förenklingar för nystartsjobb: 45 mkr.

 • Mer pengar till assistansersättning: 150 mkr.

 • Delegation mot segregation: 11 mkr.

 • Stöd till tjej- och kvinnojourer: 40 mkr.

 • Stöd för att motverka våld i nära relationer: 45 mkr.

 • Fler lärarassistenter: 475 mkr.

 • Stöd för torkdrabbade lantbrukare: 350 mkr.

 • Klimatåtgärder inom klimatklivet: 750 mkr.

 • Nattåg till Europa: 50 mkr.

 • Investeringsstöd för minskade klimatutsläpp: 100 mkr.

 • Bättre havsmiljö: 200 mkr.

 • Solcellsstöd: 300 mkr.

 • Stöd för våtmarker: 200 mkr.

 • Ersättning till skogsägare med skyddad skog: 150 mkr.

 • Stöd för värdefull natur: 100 mkr.

 • 100 miljoner läggs på det så kallade Industriklivet, för klimatåtgärder i industrin.

 • 60 miljoner kronor till bibehållen fri entré på statliga museer.

 • En exportsatsning på 56 miljoner.

 • 50 miljoner för stimulansbidrag för kulturskolan.

 • 40 miljoner i ökade anslag till jämställdhetsmyndigheten.

 • 100 miljoner kronor som läggs på att skynda på bredbandsutbyggnad i hela landet.

 • 57 miljoner kronor på regionala flygplatser
   

Källa: TT

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Av: Lena Mellin

Publicerad:

LÄS VIDARE