Mp-mannens mejl om Ryssland: ”Skulle uppskattas på central nivå”

Av: Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

SAMHÄLLE

MP-tjänstemannen har efter att han lämnat riksdagen engagerat sig i den omstridda frågan om ryska Gazprom och Slite hamns framtid.

I ett mejl skickat till Miljöpartiets regionråd på Gotland lägger han fram ett förslag som han anser att ”ryssarna på central nivå skulle uppskatta”.

– När jag kontaktade partiet på riksnivå så förstod jag att det var något som var laddat, säger mottagaren av mejlet, Stefaan De Maecker (MP) regionråd på Gotland.

Aftonbladet avslöjade i tisdags att en politisk tjänsteman på Miljöpartiet tvingats sluta, enligt uppgift eftersom han ansågs utgöra en säkerhetsrisk och hade kontakter med Ryssland.

Aftonbladet kan nu berätta att tjänstemannen kontaktat politiker på Gotland i frågan om det ryska gasbolaget Gazprom och Slite hamns framtid.

I december 2016, ett år efter att han slutat i riksdagen, skickade mannen ett mejl till två miljöpartistiska regionråd på Gotland från sin privata mejladress. Vid tidpunkten var frågan om Slite hamns framtid glödhet och kommunen skulle inom kort fatta beslut om en eventuell uthyrning till ryska gasbolaget Gazprom.

Den tidigare tjänstemannen konstaterar inledningsvis att relationen med Ryssland skulle störas om Gotland säger nej till att hyra ut Slite hamn. Istället föreslår han att hamnen ska bli en så kallad internationell nödhamn där kustbevakningen i Östersjön har sitt centrum, ett förslag som Miljöpartiet drev redan inför valrörelsen 2014.

”Förtroendeskapande förslag”

Men enligt den tidigare mp-tjänstemannen var läget i december 2016 betydligt bättre för att få igenom förslaget. Förslaget skulle sätta fokus på Östersjön, skriver han och tillägger att Ryssland skulle uppskatta det.

”Regeringen skulle lösa ett säkerhetspolitiskt problem samtidigt som om de sköter det snyggt kan lansera förslaget som ett förtroendeskapande förslag - vilket Ryssarna på central nivå faktiskt skulle uppskatta!” skriver han. Hur han har kännedom om Rysslands inställning i frågan framgår inte.

Mejlet är skickat till Stefaan de Maecker och Isabel Enström, båda regionråd på Gotland. De bekräftar att de fått det.

– Jag kan inte svara på vad han menade exakt med formuleringarna. Men det finns inget skumt i det här, Miljöpartiet har inget intresse att Ryssland får en starkare position på Gotland eller i Sverige. Vår ingång har varit att stärka kustbevakningen, säger Isabel Enström.

Uppfattade det som märkligt

Stefaan de Maecker säger att han svarade på mejlet, sedan vände han sig till riksdagskansliet.

– Jag tackade för inspelet och svarade att jag skulle vidarebefordra den här tanken till de på riksnivå som jobbar med den här frågan. När jag kontaktade partiet på riksnivå så förstod jag att det var något som var laddat. De sa: ”hör du något mer från honom så får du hänvisar till oss”.

Enligt Stefaan de Maecker tyckte partiet på riksnivå att det var märkligt att den förre tjänstemannen kontaktade honom i stället för att gå direkt till partiet.

– De kände mycket väl till den här mannen och att inspelet kom vägen via mig uppfattade de som märkligt.

Vad sa de mer?

– De sa, vi hanterar det här vidare.

Gjorde ingen annan tolkning

Hur tolkar du det han skriver i mejlet?

– Jag tolkade som att det här var ett sätt att få frågan om nödhamn in i en diskussion, något som jag förstod var ganska svår. För att kunna flytta positionerna och göra något positivt av Slite hamn. Jag gjorde ingen annan tolkning.

Stefaan de Maecker kom inte ihåg vem han pratade med på Miljöpartiets riksdagskansli. Aftonbladet har frågat kanslichef Anna Stenvinkel om vad partiet svarade honom.

”Vi kan så klart inte gå in i detalj på vad som sägs i partiinterna diskussioner. Men generellt för vi vidare all relevant information till riksdagens säkerhetsenhet och andra berörda myndigheter, skriver Anna Stenvinkel i ett sms.

Aftonbladet har utan framgång sökt den tidigare mp-tjänstemannen.

Publicerad:

LÄS VIDARE